Akce pod širým nebem

úterý, 11. prosince 2007, 07:21 Výzkum MediaGuru

Aktuální OMD Snapshots zaměřil svou pozornost na speciální akce konané pod širým nebem.

Zajímalo nás například, nakolik lidé na tyto akce slyší nebo zda si všimnou sponzora akce. Čtyři lidé z pěti se někdy zúčastnili, nebo alespoň uvažovali o účasti na nějaké speciální akci konané venku. Složení lidí, kteří slyší na tyto akce, přibližně odpovídá struktuře internetové populace. Kdyby se nějaká akce pod širým nebem konala zadarmo v blízkosti bydliště, tak nejvíce lidí by uvítalo promítání filmu. Pokud se lidé účastní těchto akcí, tak tři lidé ze čtyř říkají, že si všimnou, které firmy tuto akci sponzorují. Lidé partnery těchto akcí vnímají pozitivně nebo neutrálně („je to běžné“) - negativní nebo žádný názor má pouze každý desátý člověk. Čtvrtina lidí by se zúčastnila akce jen proto, že je sponzorovaná jejich oblíbenou firmou a naopak 16% by účast kvůli neoblíbené firmě odmítla.