Jak bude v roce 2007?

úterý, 11. prosince 2007, 07:21 Výzkum MediaGuru

V prvním projektu OMD Snapshots v roce 2007 jsme se zabývali otázkou, jak lidé očekávají, že se budou letos mít ve srovnání s rokem loňským, a jak si myslí, že na tom budou ostatní lidé, resp. průměrný obyvatel České republiky.

V porovnání s minulým rokem lze pozorovat procentuální nárůst lidí s pozitivním očekáváním nového roku. Až dvě pětiny lidí předpokládají, že se v roce 2007 budou mít lépe než v roce uplynulém. Pozitivnější vyhlídky nového roku lze sledovat více u žen než u mužů. Celkově jsou optimističtější teenageři a lidé ve věku 30 až 39 let, převážně z velkých měst s příjmem na domácnost větším než 25 000 korun. Zhoršení situace v novém roce oproti roku minulému předpokládá jen něco méně než sedmina dotázaných.

Zlepšení finanční situace a získání nové práce jsou stejně jako před rokem hlavními důvody, proč si lidé myslí, že se budou mít letos lépe. Na druhé straně zdražování je nejčastějším důvodem, proč lidé tento rok očekávají zhoršení.

OMD Snapshots je unikátní on-line systém k rychlému získávání aktuálních informací z trhu, které jsou zjišťovány na reprezentativním panelu internetové populace ČR na vzorku 587 lidí ve věku 15-69 let.