Jak je vnímán sociální sponzoring?

úterý, 11. prosince 2007, 07:21 Výzkum MediaGuru

V nejnovějším OMD Snapshots jsme se zaměřili na toto téma a zajímaly nás projekty, kde si lidé takovou pomoc nejvíce všímají.

Je známé, že některé  věci  se podaří zrealizovat jen díky vydatné pomoci komerčních firem. Účelem takového sponzorství není v první řadě reklama. Jde o podporu užitečných celospolečenských záležitostí a sponzoři z této aktivity profitují až po delší době. V nejnovějším OMD Snapshots jsme se zaměřili na toto téma a zajímaly nás projekty, kde si lidé takovou pomoc nejvíce všímají.

Až sedmdesát procent dotázaných si nedokázalo vzpomenout na žádný příklad „sociálního“ sponzoringu v jejich regionu nebo na danou otázku vůbec lidé neopověděli. Jak je patrné z grafu, nejvíce viditelný je sponzoring při výstavbě dětských hřišť. Pomoc v této oblasti si nejvíce všímají ženy ve věku 30 až 49 let, z Pražského a Královehradeckého kraje, zejména z velkých měst. Sponzoring při výstavbě cyklistických a turistických stezek si zase mnohem více všímají muži než ženy.

OMD Snapshots je unikátní on-line systém k rychlému získávání aktuálních informací z trhu, které jsou zjišťovány na reprezentativním panelu internetové populace ČR na vzorku 587 lidí ve věku 15-69 let.