Jaká jsou kritéria pro výběr hotelu?

úterý, 11. prosince 2007, 07:21 Výzkum MediaGuru

Tentokrát se Snapshots zaměřily na to, jaká jsou rozhodující kritéria pro výběr hotelových služeb.

Nejdůležitějším kritériem při výběru hotelu je cena za ubytování. Za nejpodstatnější ji považuje až 51 % dotazovaných. Naproti tomu, za nejméně významný faktor ovlivňující výběr konkrétního hotelu je považovaná vlastní hotelová taxi služba nebo příslušnost k hotelovému řetězci. Vyplývá to ze studie OMD Snapshots, která byla realizována na aktivní populaci ČR, uživatelích internetu ve věku 12-69 let.

Téměř každý druhý člověk tvrdí, že si ubytování zařizuje jak individuálně, tak pomocí cestovní kanceláře. Ženy dávají více přednost službám cestovní kanceláře než muži, kteří deklarují spíše individuální přístup při obstarávání ubytování. Výhradně cestovních kanceláří k zajištění ubytování využívají o něco méně lidé z věkové skupiny 30 až 40 let a lidé vysokoškolsky vzdělaní.  Naopak na cestovní kancelář se spoléhají více lidé ze středně velkých měst (od 20 000 – 99 999 obyvatel).