Podle čeho si vybíráme vína?

úterý, 11. prosince 2007, 07:21 Výzkum MediaGuru

Nejnovější projekt OMD Snapshots byl věnován vínu. Zajímala nás mimo jiné, frekvence pití vína a taky to, podle čeho si lidé vybírají které víno budou pít.

Z výsledků vyplynulo, že 90 % lidí ve věku 18 až 69 let pije víno alespoň občas. Podle frekvence pití vína se lidé rozdělili do třech přibližně stejně velkých skupin. Minimálně jednou týdně pije víno 34 % konzumentů, 35 % jednou do měsíce a zbytek pouze výjimečně. Oproti poslednímu měření (46/2004) se nepotvrdili věkové rozdíly mezi „pijáky“ vína a těmi, kteří víno vůbec nepijí. Na druhé straně stále platí, že mezi ženami je procentuelně více konzumentů vína než mezi muži, nicméně pokud muži víno pijí, tak ho pijí častěji než ženy. Více než polovina spotřebitelů se necítí být znalcem vína, 39 procent něco málo o vínu ví a jen 6% prohlašuje, že o víně vědí docela dost nebo jsou dokonce odborníky.

OMD Snapshots je unikátní on-line systém k rychlému získávání aktuálních informací z trhu, které jsou zjišťovány na reprezentativním panelu internetové populace ČR na vzorku 518 lidí ve věku 12-69 let.