Analogové vysílání v Česku mizí

pondělí, 30. května 2011, 10:17 TV MediaGuru

Digitalizace vytlačuje analogové vysílání: výhradně na analogu je v Česku závislých už jen 5,5 % domácností.

Digitalizace televizních stanic pomalu ale jistě vytlačuje pozemní analogové vysílání z našich domovů. Více než polovina domácností již přijímá pozemní digitální vysílání (DVBT). Rovněž stále stoupá počet příznivců satelitu.

Podle výsledků Kontinuálního výzkumu společnosti Mediaresearch z prvního kvartálu letošního roku přijímá pozemní analogové vysílání více než 11 % televizní populace. Většina z nich ale kombinuje pozemní analogové vysílání (ATV) s jiným typem příjmu. Výhradně analogové vysílání sleduje pouze 5,5 % domácností. Ve srovnání s loňským rokem tak poklesl počet domácností závislých na pozemním analogovém vysílání o 11,5 %.

Penetrace domácností závislých na analogovém vysílání je samozřejmě regionálně odlišná v závislosti na stavu vypínání analogu v dané oblasti. Největší podíl domácností závislých na ATV z hlediska krajů je v kraji Zlínském (téměř 30% domácností).

Pokles pozemního analogového vysílání je doprovázen výrazným nárůstem (12,5 %) pozemního digitálního vysílání (DVBT).

Současně v meziročním srovnání vzrostl v české televizní populaci satelitní příjem na 29 %, zatímco příjem pomocí kabelové či IPTV přípojky meziročně stagnuje.

Rozložení typů příjmů televizního vysílání v ČR – srovnání 1. kvartálu 2010 a 2011

Zdroj: Kontinuální výzkum, Mediaresearch

-mav-