Co rozhoduje při výběru PR agentury?

pátek, 17. srpna 2012, 06:45 Výzkum MediaGuru

Firmy si u PR agentur nejvíce cení profesionality, kontaktů, zkušeností a znalostí nejen mediálního prostředí, ale také oboru podnikání dané firmy.

Průzkum agentury AMI Communications, který proběhl letos na jaře ve spolupráci s výzkumnou agenturou STEM/MARK, se ptal metodou CAWI 200 respondentů, zodpovídajících za komunikaci ve firmách působících v ČR, na důležité atributy, na které hledí při výběru PR agentury.

Více než polovina (53 %) dotázaných firem uvedlo, že k zajištění komunikace s veřejností využívá externích služeb. Z toho 37 % využívá kombinaci externích a vlastních zdrojů a 16 % spoléhá čistě na služby PR agentur či externích pracovníků. Interně, neboli in-house, si komunikaci směrem k veřejnosti realizuje 40 % firem.

Při výběru PR agentury se firmy nejvíce zaměřují na to, na jaké profesionální úrovni je její tým. To je zásadní pro více než čtyři pětiny firem. Znalost českého prostředí oceňuje 73 % dotázaných a otevřenou komunikaci 69 %. „To, zda má daná agentura mezinárodní zázemí, není pro firmy nijak zásadně důležité. Hlavní jsou zkušenosti na domácí půdě a znalost místního prostředí,“ komentuje Milan Hejl, managing partner AMI Communications.

Jak jsou podle vašich zkušeností důležité následující atributy pro výběr dobré PR agentury?

Přidaná hodnota agentur

Zkušenosti a specializace, směřování komunikace klientů, vyvarování se chyb, orientace v mediální oblasti a nezávislý pohled zvenčí – to jsou podle respondentů výhody a přednosti PR agentur. Následuje profesionalita, kreativita, kontakty a schopnost ušetřit čas.

Nevýhody spolupráce s agenturami

Jako hlavní nevýhody při spolupráci s agenturami respondenti uváděli nedostatečnou znalost byznysu společnosti, finanční náročnost a problém, kdy si zaměstnanec PR agentury nerozumí s kontaktní osobou dané firmy, pro niž pracuje. „Firmy musejí důvěřovat PR agentuře natolik, že jí dovolí nahlédnout do podstaty svého byznysu. PR manažeři pak musejí skvěle znát nejen mediální trh, ale i oblast podnikání svého klienta. Bez toho nemohou odvádět dobrou práci a může docházet k mnoha nedorozuměním. Potvrzuje to i zkušenost ze zahraničí, kde se komunikace stále více začíná dostávat do rozhodujících funkcí,“ komentuje Denisa Kasl Kollmannová, vedoucí katedry marketingové komunikace a PR na FSV UK v Praze.

-kch-