MediaGuru.cz oslovuje nejlukrativnější cílové skupiny

čtvrtek, 16. srpna 2012, 11:40 Internet & Mobil MediaGuru

Rok po relaunchi se MediaGuru zařadil k nejvyhledávanějším oborovým webům s nejlukrativnější cílovou skupinou.

Téměř 40 % čtenářů serveru MediaGuru.cz tvoří podle oficiálního průzkumu českého internetu, NetMonitor, čtenáři z nejvyšší socioekonomické klasifikace A. Ta vyjadřuje socioekonomický status uživatelů. Z oborových webů má MediaGuru v této nejlukrativnější skupině dokonce poměrově nejsilnější zastoupení ze všech oborových webů, které o sobě uvádějí, že se zaměřují na média, reklamu a marketing a jejichž návštěvnost je měřena NetMonitorem, a to i přesto, že je ve verzi denního online zpravodajství nejmladší z těchto značek.

Procentuální zastoupení uživatelů socioekonomické skupiny „A” v návštěvnosti oborových webů média, reklama, marketing

Zdroj: NetMonitor, červen 2012

Pozn.: Skupina A:  Jde o domácnosti, v nichž hlava domácnosti  má vysoce prestižní zaměstnání, nejvyšší úroveň vzdělání a pohybuje se v nejvyšších řídících funkcích.

Více než polovina uživatelů (55 %), kteří MediaGuru.cz navštěvují, jsou pak celkově především ze socioekonomických skupin A a B (vyšší střední třída).

Socioekonomická klasifikace návštěvníků MediaGuru.cz

Zdroj: NetMonitor, červen 2012

Také z pohledu ekonomické síly uživatelů má MediaGuru nejvyšší zastoupení v nejvyšší sledované skupině návštěvníků, kde čistý příjem domácnosti přesahuje 50 tis. Kč měsíčně (25 %).

Z hlediska věkové struktury převažují zejména návštěvníci ve věku 15-44 let, kteří tvoří 84 % všech uživatelů MediaGuru.cz. Drtivá většina má také minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, 40 % představují uživatelé s vyšším odborným vzděláním, případně s bakalářským VŠ vzděláním a se vzděláním vyššího než bakalářského stupně na vysokých školách.

Věková struktura návštěvníků MediaGuru.cz

Zdroj: Netmonitor, červen 2012

Vzdělání uživatelů MediaGuru.cz

 

Zdroj: NetMonitor, červen 2012

Rok po svém relaunchi (červen 2011) se MediaGuru.cz zařadil mezi nejvýznamnější oborové weby o médiích, reklamě a marketingu. Od loňského května svoji návštěvnost zčtyřnásobil. Od konce loňského roku vstoupil do jednotného měření internetové návštěvnosti NetMonitor. Průměrná měsíční návštěvnost za letošní první pololetí dosahuje více než 20 tis. uživatelů měsíčně (20 317, návštěvnost celkem). Pololetní průměr MaM.cz představuje 19 356 uživatelů měsíčně, Médiář v prvním pololetí 2012 v průměru navštívilo 29 778 uživatelů.

Z pohledu počtu zobrazených stránek dosahuje MediaGuru.cz nejvyššího počtu zhlédnutých stránek na jednoho uživatele. V průběhu pololetí počet zobrazených stránek na jednoho uživatele stoupal a v červnu se MediaGuru v počtu zhlédnutých stránek dotáhl na špici.

Page views oborových webů média, reklama, marketing, červen 2012

Zdroj: NetMonitor, červen 2012, média celkem

-red-