Monitoring investic za rok 2012: Výdaje stagnovaly

pátek, 18. ledna 2013, 14:11 Marketing, Reklama MediaGuru

Společnost Admosphere přináší souhrnný pohled na vývoj mediálních investic v loňském roce.

Nejprogresivnějším mediatypem byl i v roce 2012 internet, ceníková hodnota využité display reklamy (internet je monitorován v rozsahu projektu AdMonitoring) vzrostla oproti předchozímu roku téměř o třetinu na 5,4 miliard korun. O 3 % vzrostla i souhrnná ceníková hodnota televize, která je z pohledu monitoringu ceníkových hodnot mediatypem nejsilnějším. Celkově zadavatelé v uplynulém roce využili televizní komerci v hodnotě 30 miliard korun.

Ostatní mediatypy mezi roky 2011 a 2012 podle monitoringu Admosphere klesaly. Nejslaběji se pokles projevil u out-of-home medií (-1 %), na 18 miliard korun poklesla ceníková hodnota reklamního prostoru v tisku. Největší pokles byl zaznamenán u mediatypu rozhlas, kde se ceníková hodnota odvysílaných reklamních sdělení meziročně snížila o 12 %. Jedná se však pouze o celostátní rozhlasové kampaně. Nově od roku 2013 bude společnost Admosphere monitorovat také rozhlasové regionální kampaně.

Trh s reklamou celkově podle monitoringu v uplynulém roce stagnoval. V meziročním srovnání došlo k nárůstu o čtvrt procenta (na 58,3 mld. Kč). Ceníková hodnota reklamního prostoru nemusí odpovídat skutečným investicím zadavatelů do reklamy. Hodnota je stanovena na základě ceníkových cen konkrétních formátů reklamy a počtu takto uveřejněných reklamních sdělení. V reálných cenách mediální trh v loňském roce klesal.

Monitorované investice do médií za rok 2012 (po opravě dat v dubnu 2013)

Monitorvané mediální investice v roce 2012 (před opravou dat v dubnu 2013)

Zdroj: Admosphere (monitoring internetu zdroj: SPIR-Mediaresearch, ceny TV dle sledovanosti zdroj: ATO-Mediaresearch)

*Internet zahrnuje pouze display reklamu v rozsahu projektu AdMonitoring. Údaj zahrnující další formy on-line reklamy bude znám v průběhu února po skončení každoročního výzkumu SPIRu zaměřeného na odhad inzertního výkonu internetu.

**Rádio nezahrnuje regionální kampaně.

-mav-