Senior jako zákazník přítomnosti?

úterý, 19. března 2013, 06:39 Marketing MediaGuru

Mnohé firmy postupně přicházejí na to, že senioři představují v současnosti atraktivní spotřebitelskou skupinu. Senior je ale náročný zákazník.

Řetězec Edeka již několik let otevírá na území Německa a Rakouska speciální supermarkety cílící na zákazníky 50+. Uličky jsou v nich širší, na podlaze je položen protiskluzový povrch a na jednotlivých regálech jsou umístěna tlačítka, která slouží k přivolání servisního personálu v případě potřeby. Kromě toho si generační supermarket, jehož koncept byl vyvinut mimo jiné ve spolupráci s Institutem pro seniorský marketing, dává záležet na čistotě prostředí, přehlednosti vystavovaného zboží a maximálním komfortu. Pro své starší zákazníky má cenovky s velkými číslicemi, zvětšovací lupy a odpočinkový prostor s pitnou vodou a měřičem krevního tlaku.

Supermarket pro seniory ukazuje na důležitý fenomén současné doby, že se v souvislosti s postupně stárnoucí populací senioři stávají pro trh nejen atraktivní, ale vlastně nepostradatelní. Andreas Reidl ve své knize „Senior – zákazník budoucnosti“ upozorňuje, že by firmy svou přípravu na potřeby a přání stárnoucí populace neměly odsunovat. Již nyní je vidět, že senioři disponují nezanedbatelnou kupní silou, což dokazuje úspěch společnosti Hartmann, která využila příležitosti a promptně reagovala na stárnoucí populaci v Německu. V duchu svého nového sloganu „Od kolébky až po nosítka – vždy zboží od Hartmanna“ tradiční výrobce dětských plenek rozšířil svou produktovou nabídku o vložky pro inkontinenci moči a jeho obrat roste každoročně o 4 až 5 %.

Seniorské inovace českého původu

Populace setrvale stárne rovněž v České republice. Postupně u nás narůstá zastoupení osob ve věku nad 65 let, které by podle projekce Českého statistického úřadu měly mít v roce 2050 31,3% podíl v populaci. Rozrůstající se řady seniorů začínají pomalu, ale jistě reflektovat i některé české firmy. Vzpomeňme například někdejší úspěch Jablotronu s maximobilem, který se vyznačoval jednoduchým ovládáním, velkými tlačítky a obrovským písmem na displeji. V současnosti se na mobilní telefony pro seniory specializuje firma Aligator, která kromě ovládacích prvků přidává SOS tlačítko, jež vyhledá zapomenutý mobil.

Dalším českým příkladem je brněnská firma Celebrio Software, která se rozhodla ušít seniorům na míru počítačový software. Jeden z jejích zakladatelů Martin Novák proseniorský software popisuje: „V Celebriu se primárně nezaměřujeme na jednoduchost, ale na maximální komfort používání. U klasického počítače musíte vždy nastavit softwarový systém, vědět, kde si stáhnout do něj aplikace, umět počítač zabezpečit a zálohovat. U Celebria toto vše odpadává, systém je navržen a testován pro optimální řešení, takže se vás na nic neptá.“ Po vizuální stránce software klade důraz na čitelnost, přehlednost ve spojení s moderní grafikou. „Snažíme se pro seniory vytvářet cool produkt s cool designem,“ dodává Martin Novák.

Klíčem k úspěchu je přístup prostý degradace

Kromě kvalitního produktu je v seniorském marketingu klíčový správný přístup k seniorům. V žádném případě nesmí být degradující, což potvrzuje i Martin Novák: „Chceme seniorům dát produkt, který je navržen pro ně místo pro jejich děti, , a ne z nich dělat hlupáky, kteří ničemu nerozumí. Přece jen se úderem 50. roku z člověka nestává naivní nákupčí předražených hrnců.“ Firmy cílící na seniory by se proto neustálého zdůrazňování nedostatků měly vystříhat. Místo deficitů by měly ve své komunikaci vyzdvihovat jejich kompetence.

Za dobrý příklad, jak se seniory komunikovat, slouží kosmetická značka Dove a její produktová řada Pro-Age. Již jen svým názvem se vymezuje pozitivně na rozdíl od mnohé konkurence, která volí negativní označení Anti-Age. Ve svých kampaních navíc Dove obsazuje šedivé a vrásčité ženy, které jsou se svou zralou krásou naprosto spokojené.

Voňavka Bladessarini od Hugo Bosse zase elegantně oslovuje starší muže sloganem: „Odlište muže od chlapců“.

Podmínkou úspěchu je také uvědomění si, že senioři jsou spotřební profíci neboli lidi s až padesátiletou spotřebitelskou zkušeností, kteří si kupují své několikáté auto a staví druhý dům. Senioři jsou podle výše zmíněného Andrease Reidla nejen časově a finančně nezávislí, ale i dobře informovaní. Za své peníze očekávají komfort a kompetence, potrpí si na kvalitu a autentičnost.

A navíc není senior jako senior. I ve věkové skupině 50+ je potřeba segmentace.

Senior již zdaleka není jen zákazník budoucnosti, ale jeho atraktivita je aktuální právě tady a teď, což by firmy neměly podcenit.

-kch-