Nepodceňujte nový segment Generace C

úterý, 16. dubna 2013, 02:20 Internet & Mobil, Marketing, Výzkum MediaGuru

Jsou nároční, vyžadující kreativitu, neustále online, nepřetržitě propojení. A pro marketéry není radno je ignorovat.

O kom to mluvíme? O nové generaci potenciálních zákazníků, generaci C. Zapomeňte na demografické ukazatele, nový obrovský segment definuje jediná věc: vztahy na síti.

Masivní rozšíření internetu způsobilo marketingovou revoluci. Změnil se přístup v cílení na zákazníky, ve způsobu propagace i distribuce. Je tedy na čase, aby marketéři změnili i svou segmentaci.

Téměř nepozorovaně a po tichu nám totiž vznikla nová generace – generace C. Ptáte se, proč by nás měla vůbec zajímat? Protože podle výzkumů přináší generace C 4 – pětkrát větší objem tržeb než ostatní skupiny.

Tato nová kategorie je často v odborných článcích zaměňována s tzv. miléniovou generací. Tedy lidmi narozenými mezi roky 1980 a 2000. Jejich definice se z velké části překrývá, liší se ale v jednom podstatném detailu: generaci C nemůžete nijak omezit věkem. Podstatná kritéria, která tento segment vymezují, zatím nejsou pevně stanovena a liší se podle názoru daného odborníka. Na několika z nich se nicméně shodují.

Prvním z nich je pojem „connected“, tedy propojenost. Generace C se vyznačuje silnou digitální provázaností, kdy jednotliví uživatelé sdílí své zážitky a názory na daný produkt/službu skrz internet. Během dne přepínají mezi různými elektronickými zařízeními, která jim umožňují diskutovat, porovnávat své zkušenosti a ovlivňovat dění kolem. Zároveň jsou na tento fakt pyšní a mají zájem se do procesu zapojovat v co největší možné míře. Ocení tedy jakékoliv marketingové aktivity, které podpoří jejich pocit důležitosti a pokusí se je zahrnout do dění. Nicméně nezapomínejme ani na skutečnost, že tito lidé jsou zároveň pohodlní a aktivitu by nejraději vykazovali pouhým kliknutím myší.

Dalším důležitým poznatkem je fakt, jak vysoce si cení internetového obsahu a recenzí, které při surfování naleznou. Podle výzkumů dá až 84 % na názory, které na webu objeví, 51 % pak považuje názory cizích lidí za důležitější než názory vlastní rodiny nebo přátel.

„Content“ (obsah) je dalším slovem, které vystihuje zaměření generace C. Jak již bylo zmíněno, tato skupina přikládá velkou váhu informacím, které v internetovém prostoru nalezne. Je pro ni důležité, aby jim firemní informace dávaly nějaký smysl a byly vzájemně konzistentní, vytvářely větší obraz o daném podniku a jeho zaměření. Generace C chce slyšet příběh, příběh vaší firmy, vašeho produktu, tak jí ho pomocí kvalitního obsahového marketingu poskytněte. Vždy je ale nutné mít na paměti jejich potřebu interakce – musí se cítit jako protagonisté, kteří jsou schopní svými postoji ovlivňovat děj.

Další pojem, který je s novým segmentem silně spojen, je „creativity“, tedy kreativita. Tuto vlastnost nového segmentu bylo již možné odvodit z předchozích částí textu. Generace C se chce podílet na vytváření obsahu, chce ovlivňovat svět kolem svými nápady. Studie The Pew Internet & American Life Project nedávno ukázala, že 44 % dospělých uživatelů internetu v USA nějakým způsobem vytváří na webu svůj obsah. Ať již jde o sdílení fotek (21 %), souborů a videí (20 %) či online streamování (7 %).

To ale není všechno. Tato generace se liší od svých rodičů a prarodičů tím, že v kreativních oborech vidí i smysl a budoucnost. Tímto fenoménem se částečně zabýval Richard Florida, který popsal vzestup a uchopení moci kreativní třídou. To ovšem přináší i nové nároky na marketéry – staré principy reklamy jsou mrtvé, je třeba inovovat a přicházet s neotřelými a originálními myšlenkami.

Jak tedy mají vlastně marketingoví pracovníci cílit na tento segment? Můžete využít těchto čtyř tipů:

1) Pro začátek je důležité si uvědomit vůbec samotnou existenci generace C, kdo jsou, co hledají, co oceňují.

2) Mějte na paměti, jak vysoce si cení snadné dostupnosti. Mějte tedy co nejpřístupnější distribuci i propagaci. Vytvořte snadno dohledatelné produkty i informace o nich, myslete na různorodé digitální platformy, kam je umístit. Generace C nepůjde za vámi, vy musíte za ní.

3) Zaměřte se na obsahový marketing. Blogujte, vytvářejte videa, pracujte se sociálními sítěmi, využívejte emoce. Mluvte se zákazníky. Vyprávějte příběh své firmy a produktu, zaměřte se na konzistentnost, buďte kreativní.

4) Snažte se o interakci. Pokoušejte se zapojit své potenciální zákazníky do děje, dejte jim pocit důležitosti. Komunikujte, diskutujte – důležitý je dialog, monolog už vyšel z módy. Můžete tím i získat zajímavou zpětnou odezvu a tipy na zlepšení či nedostatky, kterých jste si ani nebyli vědomi. 64 % procent uživatelů má pocit, že by jim firmy měly poskytnout víc prostoru pro vyjádření vlastních názorů. Nebojte se toho.

Autorka textu: Veronika Šmídová