Prognóza: Ekonomika mírně oživí, může pomoci i investicím

čtvrtek, 11. dubna 2013, 07:30 Výzkum, Marketing MediaGuru

V roce 2014 dojde k mírnému oživení ekonomiky, což může pozitivně stimulovat i mediální investice. V letošním roce má ekonomika stagnovat.

Aktuální prognóza České bankovní asociace (ČBA) hovoří o postupném urychlení růstu ekonomiky v závěru letošního roku. „I přes problémy české ekonomiky v roce 2012 a neočekávaný pokles HDP v Německu očekáváme v druhé polovině roku oživení. Výsledkem by měl být nejen mírný pokles ekonomiky za celý rok (-0,2 %), ale především dobrý základ pro vývoj v roce 2014,“ uvedl Petr Dufek, člen Vědeckého grémia ČBA a ředitel makroekonomického výzkumu ČSOB.

„V otázce nezaměstnanosti se očekává zlepšení vlivem sezónních faktorů. Dynamika spotřeby domácností sice zůstane v záporné hodnotě (-0,5 %), což je ovšem podstatně lepší situace než loni a potvrzuje to stabilizaci této oblasti," uvádí prognóza ČBA.

K letošnímu mírnému poklesu HDP přispějí také investice a čistý export tak bude de facto jediným faktorem působícím ve prospěch růstu ekonomiky. „Navzdory přetrvávající nepříznivé ekonomické situaci stále prognózujeme růst bankovních úvěrů (o 2,7 %) při silnějším růstu v sektoru domácností (3,5 %). Oživení ekonomiky se do poptávky po úvěrech promítne až se zpožděním.“ řekl Jaromír Šindel, člen Vědeckého grémia ČBA a hlavní ekonom Citibank pro Českou republiku.

Prognóza vývoje hlavních ekonomických ukazatelů

2013 2014
Růst reálného HDP (%) -0,2 1,8
Podíl nezaměstnaných osob (MPSV): průměr (%) 7,6 7,5
Míra inflace: CPI (%) průměr 1,9 1,9
Vládní deficit (% HDP) -3 -2,7
Vládní dluh (% HDP) 47,9 48,9
Růst soukromé spotřeby (%) reálně -0,5 1
Růst vládní spotřeby (%) reálně -0,2 0,1
Růst investic (%) reálně -0,9 2,3
Růst reálného HDP v eurozóně (%) -0,2 1,2

Zdroj: ČBA

Ekonomické oživení a návrat k růstu může pozitivně stimulovat i mediální investice. Vstup do letošního roku je ale zatím opatrný. Objem mediálních investic letos ovlivňují nové obchodní politiky na televizním trhu, které v důsledku nedohody některých velkých klientů s nejsilnější komerční televizní skupinou Nova přinášejí snížení investic zejména v televizním médiu (za leden-únor 2013 jde o meziroční pokles o 17 %). Celkové mediální investice jsou tak podle monitoringu zatím na nižší úrovni než loni, a to o cca 10 %.

Ceníkové hodnoty reklamního prostoru v únoru 2013 a 2012 (v Kč)

Zdroj: Admosphere

-mav-

Foto: Photospin