ČEA očekává propad za čtvrt roku ve výši tři čtvrtě mld. Kč

středa, 25. března 2020, 07:25 Aktuality, Marketing, Koronavirus na jaře 2020 MediaGuru

Tři čtvrtě miliardy korun tržeb představuje pod České eventové asociace očekávaný propad eventových aktivit za dobu tří měsíců.

Ilustrační foto, zdroj: Internet Info

Ilustrační foto, zdroj: Internet Info

Česká eventová asociace (ČEA) zveřejnila výsledky své bleskové ankety. Podle ní představuje očekávaný propad tržeb eventových aktivit za dobu tří měsíců tři čtvrtě miliardy korun. Průzkumu se zúčastnilo 416 subjektů z oblasti organizování eventů a souvisejících podnikatelských aktivit, jako je výstavnictví, poskytování cateringových služeb a dalších obslužných aktivit. 

„Výsledky ankety jsou poměrně znepokojivé,“ uvedl Jan Kubinec, předseda ČEA. Nařízená opatření se přímo dotknou téměř 10 tisíc osob. Až 57 subjektů pozastavilo nebo úplně zastavilo svou podnikatelskou činnost. Více než třetina agentur přišla o více než 80 % zakázek, a z toho 115 podnikatelských subjektů přišlo dokonce o zakázky v plné výši. Celkové očekávané škody v rámci eventového sektoru a souvisejících služeb předpokládají respondenti ve výši 1 077 milionů korun.

I tak ale vnímá ČEA pozitivně plánovaná opatření státu na podporu podnikatelů. Více než 20 % dotázaných má zájem využít některou z forem pomoci státu, nicméně v konečném rozhodnutí jsou stále zdrženliví, protože nechtějí své podnikatelské aktivity zatížit půjčkami, které by v dlouhodobém horizontu mohly mít neúnosné ekonomické dopady. Zároveň čtvrtina respondentů pomoc od státu ve formě půjčky nevyužije. „Naše klíčové očekávání je, že stát rozhodne o opatřeních, která zamezí zdanění práce, která nemohla být vykonána,“ doplnil Kubinec. 

ČEA již v minulém týdnu vydala své stanovisko a výzvu k základní pomoci podnikatelům a OSVČ, a to nejenom v sektorů eventů. „Naše požadavky jsou stále platné a očekáváme, že se jimi budou státní orgány vážně zabývat. Sami jsme okamžitě provedli všechna opatření, která naše ztráty minimalizují. Museli jsme však sáhnout i k opatřením která mají přímý dopad na snížení mezd. To se dotklo více než 5 tisíc osob,“ řekl Jan Kubinec. 

Rušení akcí přímo zasáhne desetitisíce lidí v oboru

úterý 10. března 2020

ČEA postupuje v úzké spolupráci s dalšími profesními asociacemi, především s Asociací malých a středních podnikatelů a živnostníků a Asociací hotelů a restaurací. „Naše požadavky a očekávání od státních a vládních orgánů jsou si velice blízká, či dokonce shodná,“ vysvětlil Jan Kubinec. „Náš společný zájem je zachování zaměstnanosti a vytvoření podmínek pro rychlý rozjezd podnikání, až budou nutná opatření ukončená,“ doplnil. 

Sektor eventů a pořadatelů hromadných akcí je opatřeními dotčen velice výrazně. K omezení akcí došlo ihned v prvním kroku vládních opatření, zároveň je jasné, že k  jejich povolení dojde až nakonec. Z pohledu ČEA nebudou eventy povoleny ani při zavedení tzv. chytré karantény. 

-stk-