Eventové agentury přicházejí o akce za stovky milionů Kč

neděle, 8. března 2020, 16:45 Outdoor, Koronavirus MediaGuru

Česká eventová asociace (ČEA) se obrací na předsedu vlády kvůli epidemii koronaviru a chce s ním koordinovat kroky týkající se možných dopadů na byznys.

Česká eventová asociace, zdroj: ČEA

Česká eventová asociace, zdroj: ČEA

Profesní sdružení Česká eventová asociace (ČEA), která sdružuje agentury pořádající eventy a aktivity v oblasti sales promotion, se prostřednictvím otevřeného dopisu obrátila na předsedu vlády ČR, aby ho informovala o situaci, která nastala v souvislosti s šířením koronaviru v tomto komunikačním odvětví. 

Jak členové ČEA uvádějí, během tohoto týdne bylo většině členů či partnerů zrušeno 70–90 % zakázek na následující tři týdny, jejichž hodnota přesahuje více než 700 mil. Kč. Lze přitom předpokládat, že tato suma není konečná. „Situace je o to závažnější, že ohrožuje více než 85 tisíc pracovních míst a nutí firmy a živnostníky k okamžitým úsporným opatřením," uvedla mj. v dopise ČEA.

Předsedu vlády zároveň žádá o koordinované kroky, které by vedly k uklidnění situace v korporátním prostředí, kde se podle jejich názoru teď zbytečně zakazují interní akce nad 50 osob. Zároveň se ČEA domnívá, že by se neměly vytvářet regulace, pokud to nebude nezbytně nutné a že by bylo žádoucí společně připravit krizový plán na následující období. Pro nejvíce zasažené členy a partnery také žádá o odklad odvodů za zaměstnance, DPH, záloh na dani, pokud taková situace skutečně nastane.

Celé znění dopisu uvádíme níže.

Plné znění dopisu ČEA předsedovi vlády

Vážený pane předsedo vlády,

obracíme se na Vás jménem České eventové asociace v souvislosti s děním okolo koronaviru COVID-19, který náš sektor velmi významně zasáhl.

Během tohoto týdne bylo většině našich členů, partnerů a podporovatelů zrušeno 70–90 % zakázek na následující 3 týdny, jejichž hodnota přesahuje více než 700 mil. Kč a lze předpokládat, že tato suma není konečná. Situace je o to závažnější, že ohrožuje více než 85 tis. pracovních míst a nutí firmy a živnostníky k okamžitým úsporným opatřením.

Tento stav se bohužel každým dnem prohlubuje, zakázky se dále ruší, v lepším případě přesouvají na pozdější termíny. Česká eventová asociace intenzivně komunikuje se svými členy a partnery, každodenně monitorujeme aktuální stav a máme tedy skutečně čerstvé informace o dění v našem sektoru.

Chtěli bychom Vám poděkovat, že nevytváříte regulace veřejných akcí a snažíte se společně s ostatními členy vlády uklidnit situaci a zbytečnou hysterii.

Zároveň bychom Vás rádi požádali o následující:

Společně komunikovat na úrovni chystaných opatření a vyhodnocovat dopady.

Uklidnit situaci v korporátním prostředí, kde se nyní zbytečně zakazují interní akce nad 50 osob.

Dále nevytvářet regulace, pokud to nebude nezbytně nutné.

Společně připravit krizový plán na následující období.

Pro nejvíce zasažené členy a partnery odklad odvodů za zaměstnance, DPH, záloh na dani, pokud taková situace skutečně nastane.

Přizvat k jednání zástupce našeho oboru, který by měl aktuální informace z obou stran a mohl tlumočit stav či případně podněty z našeho oboru.

Věříme, že naše podněty povedou ke společné diskuzi a podaří se nám společně s krizovou situací co nejdříve vypořádat.

S úctou

Členové České eventové asociace z.s.

Rozdělovník: Předseda vlády, Místopředseda vlády, Ministr Průmyslu a obchodu, Ministr kultury, Ministryně financí, Ministr zdravotnictví

Česká eventová asociace (ČEA) už v minulém týdnu uvedla, že škody způsobené koronavirem dosáhly na eventovému trhu stovek miliónů už po třech dnech o oznámení prvních nakažených na území České republiky.

ČEA zastupuje zájmy eventových agentur a dodavatelů služeb v oblasti event marketingu a sales promotion působících v České republice. Má více než dvacet členů a dva partnerské subjekty. Hrubé investice do eventů loni překonaly na českém trhu 5 mld. Kč (zdroj: Nielsen Admosphere).

-mav-