Na subjekty v in- store reklamě dopadá pozastavení plateb

úterý, 2. června 2020, 16:05 Reklama, Koronavirus na jaře 2020 MediaGuru

Dopady pandemie na reklamní průmysl v místě prodeje monitoruje aktuální mezinárodní průzkum organizace POPAI/Shop!.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Současná pandemická situace dopadá těžce či středně těžce na podnikatelské aktivity 78 % respondentů působících v oblasti reklamy v místě prodeje. Jen 8 % dotázaných pociťuje na své podnikání pozitivní vliv pandemie. Naopak až 63 % se bojí v dlouhodobém horizontu jejích negativních dopadů. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu oborové organizace POPAI/Shop!, kterého se zúčastnilo 314 respondentů z 22 zemí, včetně České republiky, přičemž největší podíl dotazovaných pocházelo z řad agentur (110), dodavatelů (95) a zadavatelů (značkových výrobců) (49).

V globálním průměru dopadá pandemie těžce na 32 % firem, u nichž byla většina jejich podnikatelských aktivit již zastavena, nebo se tomu tak v dohledné době stane. V Česku je to 29 %. Mírněji ve světě pociťuje současnou situaci 46 % firem, které v důsledku koronaviru pozastavily jen část aktivit. To odpovídá i tuzemským hodnotám. Naopak pozitivní vliv má celá situace jen na 8 % dotázaných, v naší republice na desetinu.

V případě výrobců POP materiálů se více než třetiny (35 %) dotýká pandemii velmi citelně. U poloviny z nich (49 %) je negativní dopad o něco menší. Na agentury dopadá současná situace obdobně – silně postiženo je 40 % z nich, mírně 37 % a kladně je ovlivněno 5 %.

Do budoucna hledí většina firem na světě obezřetně. V krátkodobém horizontu pocítí negativní vliv 46 % z nich, v dlouhodobém 17 %. V Česku se následujících měsíců bojí 34 % dotázaných, delšího časového období pětina. Naopak kladný efekt očekává v mezinárodním měřítku 11 % respondentů, u o jeden procentní bod méně.  

Krátkodobý negativní efekt pandemie očekává 47 % výrobců a 44 % agentur i zadavatelů. V dlouhodobém horizontu se krize obává 24 % agentur, 18 % výrobců a 11 % zadavatelů.

Mnozí z hráčů na trhu budou muset přistoupit ke snižování počtu svých zaměstnanců. Bez vládní podpory bude propouštět většina firem, byť polovina z nich jen minimálně – nanejvýš 10 % zaměstnanců. U 16 % dotázaných propouštění zasáhne až třetinu firmy, u 10 % až polovinu a u čtvrtiny firem dosáhne ještě vyššího podílu. S vládní podporou firmy udrží o poznání více pracovních míst než bez ní.

Kromě propouštění se dopady týkají rušení či odložení objednávek. Přibližně 90% firem se setkalo se zrušením i odkladem objednávek, u 12 % firem došlo dokonce ke zrušení 100% zakázek.

Poměr zrušených a odložených objednávek, zdroj: POPAI/Shop!

Poměr zrušených a odložených objednávek, zdroj: POPAI/Shop!

U 45 % firem způsobují zrušené či odložené objednávky vážné, nicméně stále zvladatelné problémy. U 23 % velmi vážné, což se významně týká především výrobců, u kterých tato hodnota dosahuje až 30 %. V České republice je situace o poznání pozitivnější – s velmi vážnými problémy se potýká jen 14 % firem, se zvladatelnými 19 %. U téměř čtvrtiny (23 %) problémy nejsou závažné, nicméně přímo ovlivní budoucí vývoj. V globálním průměru je to 20 %.

Většina dotázaných o dopadech pandemie informovala své zákazníky i dodavatele. Ke komunikaci k zákazníkům přistoupilo 75 % zadavatelů, 72 % výrobců a 63 % agentur, na dodavatele se v této souvislosti obrátilo 66 % firem.

Až desetina firem ihned dodavatelům pozastavila či odložila platby, u nás to bylo dokonce 17 %. V globálním průměru se dalších 21 % k tomuto kroku chystá v příštích třech měsících, v Česku 23 %. U 12 % ještě není rozhodnuto, protože záleží na vládní či bankovní podpoře. Nicméně 42 % o pozastavení plateb ani neuvažuje, v České republice až 60 %.

Srovnání pozastavení či odložení plateb dodavatelům podle zemí, zdroj: POPAI/Shop!

Srovnání pozastavení či odložení plateb dodavatelům podle zemí, zdroj: POPAI/Shop!

Pandemie Covid-19 a s ní spojená vládní opatření významně postihla celý trh, reklamu v místě prodeje nevyjímaje. Někteří zadavatelé pozastavili platby, což ještě výrazněji dopadá na dodavatele z řad výrobců a agentur. Aktuální situace se tak dotýká finančního zdraví firem a zapříčiní i propouštění. Česká republika z mezinárodního srovnání vychází poměrně optimisticky – je zde méně vážně postižených firem, a i následujících měsíců se u nás bojí o 12 % méně firem než ve světě. Rovněž je zde mnohem více hráčů (+ 18pb.), kteří nepřestali platit dodavatelům, což je pro celkový trh pozitivní zjištění. Další vývoj ale záleží na rychlosti uvolňování opatření a ozdravení celkové ekonomiky.

Autor textu: Daniel Jesenský, vice-prezident POPAI CE