Slovenský print: Inzerce se nemusí vrátit na úroveň před pandemií

pátek, 15. května 2020, 11:30 Slovensko, Koronavirus na jaře 2020 Ivan Krasko

Pokles inzerce, prodaného nákladu a očekávaná konsolidace trhu. Jak slovenští vydavatelé zvládají dopady koronavirové pandemie?

Zdroj: MediaGuru.cz

Zdroj: MediaGuru.cz

COVID-19 ovplyvnil celý trh. Na Slovensku sa už v marci zatvorili viaceré typy obchodov a boli prijaté sprísnené opatrenia, podobne ako v Česku. Ako sme informovali, rádiám to spôsobuje výpadky tržieb, ktoré môžu byť podľa ich zástupcov devastujúce. Ďalší segment médií – printy ­– rovnako čelí výpadku inzercie a okrem toho aj ďalším mimoriadnym komplikáciám, napríklad s distribúciou. Opýtali sme sa najväčších slovenských vydavateľov, čomu čelia v dôsledku pandémie koronavírusu.

Príde konsolidácia trhu

Na to, že koronavírus výrazne mení biznis médií, upozorňoval predseda predstavenstva Asociácie tlačených a digitálnych médií a CEO vydavateľstva Petit Press Alexej Fulmek už v marci, krátko po prijatí obmedzení v krajine: „Inzercia klesá, inzertní klienti znižujú komunikáciu," povedal vtedy v rozhovore pre Trend a poskytol aj prvé odhady: za prvý mesiac odhadoval pokles približne o 20%, neskôr až 50%.

Prepad inzercie potvrdzuje aj CEO News and Media Holdingu Michal Teplica: „Pokles reklamných príjmov je zásadný a má významný dopad na celkovú ekonomiku vydavateľstva. Prvé dva mesiace ukazujú pokles od 45-50% v printe a až do 20% v online," hovorí pre MediaGuru.cz. Situácia podľa neho už nebude rovnaká ako predtým: „Po otvorení ekonomiky očakávam postupný a pomalý návrat na úroveň, ktorá nedosiahne predkrízový stav. Dopady na celý segment reklamy a médií budú trvalé. Výsledkom bude ďalšia konsolidácia trhu a zmenená štruktúra reklamných výdavkov." Šéf News and Media Holdingu si myslí, že pravda o dopadoch bude známa až po naplnení alebo nenaplnení rizika insolventnosti firiem na Slovensku.

Nižšie príjmy inzercie potvrdzuje aj slovenská Mafra, ale verí v návrat na bežné čísla: „Kríza má samozrejme ekonomické dopady na vydavateľstvo. [...] Výpadok evidujeme aj v inzertných príjmoch, očakávame, že situácia sa vrátil do normálu asi až na jeseň," hovorí riaditeľ marketingu, PR a eventov Mafra Slovakia Ivan Netík.

Prvotné analýzy vydavateľa Perex, ktoré patrí Ivovi Valentovi a Michalovi Voráčkovi, a odhady na najbližšie mesiace naznačujú, že pokles inzertných príjmov môže oscilovať na úrovni 70%. Potvrdila nám to generálna riaditeľka a členka predstavenstva Perex Emília Fullová.

Stánkový predaj klesol

Uzavreté obchody mali vplyv na predaje printov. Alexej Fulmek z Petit Pressu na začiatku pandémie odhadoval pokles predaja za prvé týždne o 14-16%, no predikoval, že ďalej môže kopírovať pokles inzercie a spadnúť o 50 alebo až 70% v prípade, že by sa normálny život ľudí zastavil na veľmi dlhé obdobie.

Oficiálne výsledky auditu predaja ABC SR za „pandemické" obdobie zatiaľ nemáme k dispozícii, no podľa vyjadrení publisherov sa krajný scenár nenaplnil. „Čo sa týka predajov titulov, po prvotnom šoku sa postupne čísla vracajú na rovnakú úroveň, ako sme mali pred začatím krízy," hovorí Ivan Netík zo slovenskej Mafry.

Denník N, ktorý svoje predaje neaudituje v ABC SR, zaznamenal podľa šéfa vydavateľstva N Press Lukáša Filu v niektorých týždňoch pokles stánkového predaja do 30 percent, no trend z týchto čísel podľa neho nie je úplne jasný a je predčasné robiť závery o vývoji stánkového predaja v budúcnosti.

Šéfka Perexu Emília Fullová hodnotí: „Pokles sme zaznamenali v pultovom predaji, radosť máme z mierneho nárastu predplatiteľov," a dodáva, že kumulované tržby za predaj denníka Pravda sú v „príjemnom pluse". Pravde aj ďalším médiám rástla návštevnosť spravodajských webov.

Najväčší slovenský vydavateľ News and Media Holding uvádza, že kvôli zatvoreniu niektorých predajných miest a zmenenému spotrebiteľskému správaniu došlo k poklesu predajov ich printov od 5-20% v porovnaní s obdobím pred pandémiou, pričom sa líšia podľa zamerania a periodicity titulov. „Napriek celkovému negatívnemu dopadu, naše kľúčové produkty zaznamenali minimálne poklesy," tvrdí šéf vydavateľstva Michal Teplica, čo podľa neho potvrdzuje silu ich brandov a záujem o ich obsah.

Denník N neplánuje škrty

Opatrenia súvisiace s koronavírusom sa premietli aj na chod redakcií. Všetky oslovené vydavateľstvá prešli na home office. V News and Media Holdingu tak má fungovať 90% ľudí. V maximálnej miere využívajú home office aj v Perexe. Viac „z domu" sa pracovalo aj v  Mafre Slovakia; dnes sa už pomaly vracajú do normálneho chodu.

Takisto celé vydavateľstvo N Press prešlo na prácu z domu – od porád, editorov webu, grafikov novín... Obmedzili sa aj stretnutia s respondentmi a obchodnými partnermi a podľa Lukáša Filu sa teraz pokúšajú režim postupne uvoľňovať.

Home office však nebol jediným opatrením pre N Press: „Niektoré typy aktivít sme museli pozastaviť, alebo upraviť – ide najmä o verejné diskusie, vzdelávacie projekty na školách, predaj printových produktov a kníh," hovorí šéf vydavateľstva Lukáš Fila. Celkovo však ekonomická situácia vydavateľstva neutrpela: „Z ekonomického pohľadu sú dopady týchto výpadkov okrajové a naopak, zaznamenali sme pomerne výrazný nárast digitálneho predplatného, ktoré je hlavným zdrojom nášho príjmu. Neplánujeme teda žiadne škrty," dodáva Fila.

Iná periodicita aj tlačiareň

Mafra Slovakia musela riešiť niekoľko komplikácií spôsobených koronavírusom – tlač vlajkových Hospodárskych novín presunula z Česka na Slovensko, niektoré týždenníky vychádzali iba dvojtýždenne, s rozšírenými vydaniami. „Všetky tieto opatrenia sa už ale vrátili do normálneho módu," dodáva Ivan Netík.

Významným biznisom slovenskej Mafry sú eventy a práve tie v koronakríze trpeli: „Odborné konferencie, ktoré vydavateľstvo organizovalo, sa neuskutočnili. Niektoré sme zatiaľ preložili na jesennú sezónu. Spustili sme online konferencie a webináre, tie však nenahradia prímy ako pri offlineových konferenciách," tvrdí riaditeľ marketingu, PR a eventov.

Mafra Slovakia napriek výpadkom príjmov či už z inzercie, alebo z eventov, nemusela doteraz prepúšťať. Podľa Netíka dočasne zastavila prijímanie nových zamestnancov na otvorené pozície a prácu prerozdelila na súčasný tím.

Efektívne redukovať náklady

Pre vydavateľa Pravdy je súčasné obdobie výzvou: „Hľadáme nové príležitosti a chceme toto smutné obdobie zvládnuť čo najlepšie," tvrdí generálna riaditeľka a členka predstavenstva Perex Emília Fullová. Denník tento rok oslávi 100 rokov od vydania prvého čísla.

„Prijímané opatrenia sa dotýkajú oblasti nákladovej aj organizačnej. Našim cieľom je efektívna redukcia nákladov na únosnú mieru, dotýka sa svojim podielom priamych aj režijných nákladov," hovorí Fullová a dopĺňa: "Nezabúdame na investície do budúcnosti vo forme strategických aj rozvojových projektov."

News and Media Holding prepúšťal

Ako už bolo medializované, prepúšťanie zasiahlo napríklad ekonomický týždenník Trend zo skupiny News and Media Holding. „Opatrenia, ktoré sme urobili, zodpovedajú očakávaným – novým podmienkam a rámcom nášho biznisu. Personálne náklady predstavujú jednu z najväčších nákladových položiek, no netýkali sa len redakcie Trendu, ale plošne celého vydavateľstva," vysvetľuje CEO News and Media Holdingu Michal Teplica a dodáva: „Redakcia Trendu predstavuje stále najväčšiu redakciu s ekonomickým zameraním na slovenskom trhu." Časopis zmenil periodicitu, ale iba dočasne počas veľkonočných sviatkov – nie je teda trvalá. „Produktová skladba a profilácia zodpovedajú očakávaniam našich čitateľov a veľkosti trhu. Priznávam, že dochádza k významnej obmene tímu, no treba poznamenať, že produkt Trendu si takýmito zmenami, aj personálnymi, prešiel niekoľkokrát vo svojej histórií," uzatvára Teplica.

Výpadek tržeb je devastující, upozorňují slovenská rádia

pátek 17. dubna 2020