PNS loni zvýšila výnosy, skupina ale spadla do ztráty

čtvrtek, 25. června 2020, 08:00 Aktuality, Tisk MediaGuru

Hlavním důvodem záporného výsledku skupiny PNS v roce 2019 byly náklady spojené s její restrukturalizací.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Konsolidované výnosy První novinové společnosti (PNS) dosáhly v roce 2019 výše 3,66 mld. Kč, což bylo o 0,42 mld. Kč více (+13 %) než v předešlém roce. Konsolidovaný hospodářský výsledek za celou skupinu PNS, tvořenou především společnostmi Mediaservis a PNS Grosso, byl ale ztrátový -84,8 mil. Kč. V roce 2018 vykázala skupina PNS zisk 40,7 mil. Kč.

Mateřská společnost distribuční skupiny PNS, tedy První novinová společnost, a.s., si loni připsala čistý zisk 6,71 mil. Kč. Výsledky hospodaření schválila ve středu valná hromada PNS.

„Hlavním důvodem záporného výsledku skupiny v roce 2019 byly náklady spojené s její restrukturalizací před fúzí, při níž se všechny společnosti skupiny k 1. lednu 2020 spojily do jediné nástupnické společnosti, a dále náklady spojené s distribucí předplaceného tisku. Provedené změny jsou základem pro to, aby PNS v nadcházejícím období fungovala efektivněji a vrátila se k ziskovému hospodaření,“ uvedl předseda představenstva PNS Vít Rozsypal.

Akcionáři na valné hromadě prodloužili mandát členovi dozorčí rady Davidu Bregarovi o další tři roky, tedy do června 2023, a rozhodli o změnách stanov, které nově stanoví počet členů představenstva PNS na pět osob.

Valná hromada také rozhodla o převodu zisku mateřské společnosti PNS ve výši ve výši 6,71 mil. Kč do nerozděleného zisku minulých let.

Během roku 2019 PNS spojila činností a procesy, které vykazovaly dvě největší společnosti skupiny – PNS a Mediaservis. To mělo umožnit jejich budoucí začlenění do jediné společnosti. Další synergie měly být dosaženy v dopravě, kde byla část distribučních tras pro neadresnou distribuci spojena s již existujícími rozvozovými trasami pro distribuci tisku a předplatného. Tento proces stále pokračuje. V roce 2019 proběhly nebo byly zahájeny i další optimalizační aktivity týkající se distribuční sítě pro doručování předplaceného tisku. V dalších projektech se PNS věnovala sdílení a sjednocení doručovacích sítí pro jednotlivé segmenty (tisk, adresné a neadresné zásilky). V roce 2019 byl také zahájen projekt automatizace zpracování remitendy.

První novinová společnost je největším distributorem tisku do prodejní sítě v ČR a po fúzi se společnostmi PNS Grosso a Mediaservis také největší alternativní společností zajišťující doručování adresných a neadresných zásilek v ČR. Hlavními akcionáři PNS jsou Mafra (37,51 %), Vltava Labe Media (35 %) a Czech News Center (27,02 %).

-mav-