České pivovary hlásí ztráty téměř 5 miliard korun

úterý, 28. července 2020, 12:45 Aktuality, Retail, Koronavirus na jaře 2020 MediaGuru

Ztráty českého pivovarnictví za tři měsíce nouzového stavu přesahují 4,7 mld. Kč, rostly jen tržby v maloobchodě. Gastro žádá podporu vlády.

Prodej piva poklesl v měsících březen až květen v gastru o 55 %, zdroj: CETA.

Prodej piva poklesl v měsících březen až květen v gastru o 55 %, zdroj: CETA.

Nouzový stav z důvodu pandemie koronaviru způsobil ztráty celé řadě klíčových oblastí českého hospodářství. Jedním z nejvíce zasažených se stal i segment gastro a s ním spjaté pivovarnictví. Podle studie Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) přesahují ekonomické ztráty v dodavatelsko-odběratelském řetězci pivovarnického průmyslu za období březen až květen letošního roku částku 4,7 mld. Kč. „Data jsme čerpali od zástupců pivovarů, a tudíž odráží skutečnost, která se na trhu opravdu děla,“ uvádí Michael Fanta z CETA.  

Nejvíce byly zasaženy provozy, které musely uzavřít ze dne na den. Prodej piva v tomto segmentu poklesl v měsících březen až květen o 55 %, resp. o 728 tisíc hl. Pokles tržeb za pivo v pohostinství dosáhnul pak více než 4,2 mld. Kč. Ztráty samotných pivovarů z hlediska tržeb přesáhly částku 1,1 mld. Kč.

Na celkových ztrátách v pivovarnictví se podílel pokles tržeb pivovarů, snížený odběr zboží a služeb od dodavatelů a pokles prodeje piva v pohostinství. Ten pak byl částečně kompenzován nárůstem prodeje baleného piva v maloobchodu. Objem prodeje v segmentu off-trade vzrostl o 14 %, resp. o 335 tis. hl. Tržby za balené pivo v době nouzového stavu se v maloobchodě zvýšily přibližně o 794 mil. Kč.

Rostl pouze maloobchod a to o 14 %, zdroj: CETA.

Rostl pouze maloobchod a to o 14 %, zdroj: CETA.

Dodavatelé přišli v důsledku poklesu výdajů na své dodávky v průběhu března až května 2020 o 165 mil. Kč. Roční distribuční náklady v pivovarnictví oscilují kolem hranice 3,5 mld. Kč, v důsledku pozastavení dodávek do restaurací lze proto předpokládat významný pokles také v distribučním řetězci.

„Pohostinství a s ním provázané pivovarnictví utrpělo v době koronavirové krize výrazné ztráty. Nejkritičtější situace je přitom v Praze, Karlových Varech a dalších lokalitách závislých na cestovním ruchu. Pro další období bude klíčové, aby vláda pokračovala v podpoře nejvíce zasažených sektorů,“ říká Martina Ferencová, výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven.

Během pandemie se objevilo několik akcí na podporu gastro segmentu. Jedna z hlavních byla „Zachraň hospodu“, jež se zaměřila na restaurační zařízení a zúčastnilo se jí více než 2500 podniků. Díky ní se podařilo vybrat částku přesahující 10 mil. Kč. Dále probíhala kampaň „Zachraň pivo“, díky které se podařilo zachránit skladové zásoby piva z přibližně 300 českých minipivovarů. Řada pivovarů pak svým odběratelským restauračním zařízením přislíbila výměnu piva, které během jejich uzavření podlehlo datu expirace, včetně sanitace jejich výčepních zařízení.

Pokud by přišla druhá vlna koronavirové pandemie, panují obavy z dalšího možného uzavření provozů a s tím spojeného prohloubení ztrát. „Přestože jsou hospody a restaurace otevřené, rozhodně nemáme vyhráno. Zejména v turistických lokalitách potřebují restaurace pomoc stejně jako hotely a lázně. Měl by vzniknout, po vzoru agendy pro cestovní ruch, Národní program podpory gastronomie, s jasným akčním plánem,“ říká Luboš Kastner, spoluzakladatel restaurační skupiny Hospodska.

-zue-

Minipivovarů může kvůli pandemii skončit přes čtvrtinu

středa 20. května 2020