Košík nabídne zelenou energii od Nano Energies

středa, 22. července 2020, 11:00 Aktuality, Retail MediaGuru

Košík zařazuje do své nabídky nový tarif Ekoenergie pro dodavatele i koncové zákazníky. Ti si budou moci vybrat i výrobky vyrobené zelenou energií.

Zdroj: Košík

Zdroj: Košík

Online supermarket Košík uvádí další ze svých ekologicky orientovaných aktivit. Po bezobalovém prodeji, ekodrogerii či recyklovaných PET lahví nově nabízí energetický tarif Ekoenergie, který připravil ve spolupráci se společností Nano Energies.

„Pokud se chceme stát opravdovým hybatelem změny v oblasti výroby a prodeje potravin, musíme se pustit i do tak ambiciózních věcí, jako je spotřeba energie v potravinářství. Fandíme všem dodavatelům, kteří při produkci nebo výrobě šetří přírodu nebo produkují ekologicky šetrné výrobky, ale zároveň věříme, že je možné jít ještě dál,” vysvětluje Tomáš Jeřábek, CEO Košík.cz.

Tarif Ekoenergie nabídne energii výhradně z obnovitelných zdrojů s minimálním environmentálním dopadem, pocházet přitom bude od malých dodavatelů – tedy majitelů vodních, větrných, solárních nebo bioplynových elektráren. Je určený pro dodavatele i zákazníky a jeho zařazení do nabídky je prvním krokem online supermarketu k vytvoření bezemisního cyklu potravin. „Všechny naše ekologické aktivity budou mít jen částečný dopad, pokud se nedokážeme postavit takové výzvě, jako je vyloučení emisních zdrojů elektřiny z celého procesu – od dodavatelů po prodej. Jsme totiž přesvědčeni, že již dnes je možné jednoduše uzavřít kompletní zelený energetický cyklus – tedy prodat zákazníkovi, který sám využívá pouze obnovitelnou energii, produkty, které byly vyrobené výhradně s pomocí zelené elektřiny. A stejnou energii využít i na skladování a závoz,“ dodává Jeřábek.

Smlouva pro odběratele v rámci tarifu Ekoenergie se bude uzavírat na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a za ceny srovnatelné s konkurenčními nabídkami elektřiny vyrobené z konvenčních zdrojů. Přejít na zelený tarif by měl být co nejjednodušší a nebude vyžadovat návštěvu úřadu nebo vyplňování složitých formulářů. Stačit bude vyplnit poptávku na webu, přidat poslední vyúčtování, a pokud bude následně zákazník souhlasit s nabídnutou cenovou kalkulací a podmínkami, může již podepsat smlouvu. Tu bude možné uzavřít i z mobilního telefonu.

Dodavatelé, kteří budou tarif využívat, získají na Košíku zelenou certifikaci v podobě označení „Vyrobeno s ekoenergií“ a jejich produkty bude možné samostatně filtrovat. Známku ekoenergetického produktu budou moci využívat v rámci své marketingové komunikace nebo ji umístit i na obaly výrobků. Do stejné kategorie budou zařazeni také ti výrobci, kteří energii potřebnou k výrobě prokazatelně pokrývají vlastními zdroji. Mezi výrobce, kteří mohou nyní zelenou certifikaci využívat, patří Biopekárna Zemanka, Countrylife a Tierra Verde. „Oslovujeme ale i další dodavatele. Zaměříme se v tomto ohledu především na farmáře a menší výrobce, kteří by mohli zelenou energii nejen odebírat, ale sami vyrábět,“ přiblížil Tomáš Jeřábek s tím, že předpokládá, že do deseti let bude v rámci jeho klubu alespoň třetina odběratelů zároveň dodavateli.

Výrobky vyrobené pomocí zelené energie dostanou na Košík.cz speciální označení, zdroj: Košík.cz.

Výrobky vyrobené pomocí zelené energie dostanou na Košík.cz speciální označení, zdroj: Košík.cz.

V budoucnu chce Košík přejít na čistou zelenou elektřinu i v rámci svého administrativního a distribučního centra. Nový tarif nabídne také svým zaměstnancům. Za každou využitou MWh navíc daruje 100 Kč na rozvoj vybraných ekologických projektů, například na Zachraň jídlo, Nadaci Partnerství nebo obecně prospěšnou společnost Česká krajina. Jejich nabídka se bude postupně rozšiřovat.

-stk-