RPR: Lidé si stěžovali na Kaufland, Economii nebo MyKeto

pátek, 10. července 2020, 07:15 Reklama MediaGuru

Rada pro reklamu letos zatím obdržela 18 stížností, z nichž probrala čtyři, ani jedna nebyla závadná. Loni ze 40 stížností byly za závadné či částečně závadné označeny čtyři.

Z reklamy na dietu MyKeto, zdroj: YT MyKeto Budiž ti dieta lehká

Z reklamy na dietu MyKeto, zdroj: YT MyKeto Budiž ti dieta lehká

Za první letošní půlrok přišlo na Radu pro reklamu (RPR), jež se na českém trhu snaží prosazovat „čestnou, legální, pravdivou, a decentní reklamu“, celkem 18 stížností. Lidem vadila reklama na Hanáckou vodku, Jameson, T-Mobile, Axe, Nasivin, Kaufland, Economii, dietu MyKeto nebo sýr Parenica od Liptova. Zatím byly projednány pouze čtyři stížnosti, ani v jednom případě nebyla reklama shledána závadnou. V loňském roce řešila RPR 40 stížností, z toho čtyři byly prohlášeny za závadné či částečně závadné.

Letos si lidé stěžovali na dvě akce Kauflandu, jednak na sběratelskou kampaň Star Wars, při níž mohli zákazníci získat k zakoupenému zboží kartičky Hvězdných válek, jednak na tenisky Adidas za zvýhodněnou cenu. Ani v jednom případě stěžovatel propagované produkty nezískal, a tak se domníval, že se jednalo o klamavou reklamu. Ke stížnosti však nebyly dodány potřebné informace, například v jaké provozovně a kdy k události došlo. U Star Wars byla reklama prohlášena za nezávadnou, v případě tenisek Adidas byla stížnost Arbitrážní komisí zamítnuta.

Další stížnost směřovala na kampaň diety MyKeto od společnosti Goldim. Stěžovatelka byla toho názoru, že je reklama nevhodná a velmi urážlivá, protože „de facto implikuje, že životy tlustých lidí (potažmo hlavně žen) jsou méněcenné oproti ostatním, a přispívá k tomu přesvědčení, že jen štíhlí lidé mohou v životě něco dokázat“. Podle většiny komise šlo o reklamní nadsázku, a tudíž byla reklama shledána nezávadnou, i když může být vnímána jako kontroverzní.

Poslední z projednaných stížností přišla na kontextovou reklamu na serveru Aktuálně vydavatelství Economia, konkrétně na banner, který byl umístěn u fotoreportáže „Sověty čekal pohled hrůzy…“ s tematikou holocaustu. Podle stěžovatelky je reklama „vrcholně neetická a zároveň se táže, zda jsou zadavatelé informováni, při jakých příležitostech se jejich produkty nabízejí a jakým způsobem jsou proklamovány“. Vydavatelství na svou obhajobu uvedlo, že zobrazování veškerých reklam v předmětné fotogalerii ke 30. lednu 2020 vypnulo. Podle komise je reklamní pozice na obsahu článku sice nezávislá, ale ve svém vyznění nešťastná. Reklama sice Kodex neporušila, i tak je ale doporučeníhodné konzultovat její nasazení s mediálními agenturami a snažit se zabránit i dalším případům podobných stížností.

Loni měly závadné reklamy Billa, Sazkamobil či Prima

V loňském roce musela RPR řešit celkem 40 stížností, z toho ve čtyřech případech byly reklamy prohlášeny za závadné či částečně závadné. Mezi závadné reklamy patřily aktivity společnosti Sazka, konkrétně jejího virtuálního operátora Sazkamobil, obchodního řetězce Billa a Aqualandu Moravia. Za částečně závadnou byla prohlášena kampaň FTV Prima na její stanici Prima Zoom.

U Billy vadila věrnostní kampaň se snídaňovým nádobím s Mickeym a Minnie, v níž nabízela za 15 nálepek různé kusy snídaňového nádobí s doplatkem 99,99 Kč. „Na letáčku je psáno, že zákazník dostane snídaňový set, ale ve skutečnosti si můžeš vybrat pouze jednu variant – hrníčky, talíře, misky nebo box. Vzhledem k tomu, že jde o potřeby pro děti, jde o velkou sprosťárnu,“ píše stěžovatel, který celou kampaň označuje za „klamavou reklamu“. Reklama byla RPR prohlášená za závadnou, podle členů Arbitrážní komise totiž chyběla v předmětné komerční komunikaci definice snídaňového setu.

Zdroj: Billa

Zdroj: Billa

Další závadnou reklamou měl virtuální operátor Sazkamobil, jenž ve své akční online reklamní kampani nabízel „1GB za 100 Kč“. „Reklamní bannery nabádají ke stažení mobilní aplikace, kde lze data nakoupit zvýhodněně. Nicméně tato nabídka není určena pro všechny zákazníky Sazkamobil a je omezena na určité tarify. Z mého laického pohledu by reklamní banner měl obsahovat nějaký dovětek, případně odkazovat na stránku s vysvětlením akce. Nyní odkazuje přímo na instalaci aplikace, resp. do obchodu s aplikacemi. Já osobně vlastním tarif ,Šťastný tarif 127‘ a po instalaci aplikace jsem nemohl data v akci zakoupit. Cítím se podveden touto zavádějící reklamní kampaní, podmínky jsem zjistil až po zbytečné instalaci aplikace. Tato akce se mi neustále zobrazuje při vstupu do internetové samoobsluhy a nemohu ji využít,“ píše ve své stížnosti stěžovatel. Podle RPR reklama porušila Kodex reklamy, konkrétně článek 3.1, Kapitoly II: „Reklama nesmí šířit klamavé údaje o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech. Klamavým údajem je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omyl.“

Aqualandu Moravia byla vyčítána reklama na Facebooku. Podle stěžovatelky „je nevhodné ukazovat nezletilé děti řídící motorové vozidlo“. Rada stížnosti vyhověla vzhledem k článku 3.1, Kapitoly I, který stanovuje, že „reklama nesmí navádět k porušování právních předpisů nebo budit dojem, že s jejich porušováním souhlasí“.

Tři stížnosti přišly na kampaň FTV Prima, v níž české historické osobnosti, například Karel IV., Marie Terezie nebo mistr Jan Hus, propagovaly kanál Prima Zoom. Jednomu ze stěžovatelů přišla tvrzení typu „Kdyby za mých časů vysílala Prima Zoom, tak bych snad tu Karlovu univerzitu ani nezakládal. Váš Karel IV. Otec vlasti“ zavádějící a neetická.

Zdroj: FTV Prima

Zdroj: FTV Prima

Dalším dvěma stěžovatelům se nelíbil vizuál s mistrem Janem Husem, který hlásal, že je „zapálený pro Prima Zoom“. Podle nich šlo o „hrubě neetický“ slogan či zneužití symbolu. RPR vyslovila výhradu jen k postavě Jana Husa, a to s ohledem na ustanovení článku 3.4, Kapitoly I, ve znění: „nesmí žádná reklama v zásadě ohrožovat dobré jméno reklamy jako takové, či snižovat důvěru v reklamu jako službu spotřebitelům“. Dále se také odvolala na článek 4.5, Kapitoly II, který stanovuje, že „reklama nesmí popírat či znevažovat tradice, zvyky a symboly, které v České republice obvyklé jsou“. Stížnostem v souvislosti s mistrem Janem Husem tak bylo vyhověno.

-stk-