CBRE: Až 42 % maloobchodníků předpokládá změny své sítě

úterý, 18. srpna 2020, 11:40 Aktuality, Retail, Výzkum MediaGuru

Pod vlivem pandemie téměř polovina maloobchodních nájemců uvažuje o snížení počtu poboček či zmenšení plochy svých prodejen, ukazuje průzkum společnosti CBRE.

Ilustrační foto, zdroj: OC Westfield Chodov

Ilustrační foto, zdroj: OC Westfield Chodov

V důsledku pandemie koronaviru se život v obchodních centrech zpomalil. Podle výsledků aktuálního průzkumu realitně-poradenské společnosti CBRE, který byl realizován maloobchodními nájemci nákupních center, 75 % společností předpokládá návrat podnikání do stejné kondice jako před vypuknutím koronavirové pandemie až v novém roce. Necelá polovina (42 %) uvažuje o úpravě své prodejní sítě, buď snížením počtu poboček, nebo zmenšením prodejní plochy svých prodejen.

„Výsledky průzkumu ukazují na stabilitu českého maloobchodního trhu a zkušenosti etablovaných nájemců. Téměř tři čtvrtiny respondentů neočekávají změny dlouhodobých strategií týkající se diverzifikace trhů nebo dodavatelského řetězce. Mezi tři zásadní změny v rozhodování ohledně pronájmu komerčních prostor dotazovaní uvedli: pozastavení expanze (téměř 25 %), zpřísnění parametrů pro zhodnocení případné expanze (téměř 25 %) a snížení nákladů na vybavení jednotek (19 %),“ říká Tomáš Míček, vedoucí správy obchodních center v CBRE, s tím, že u pouhých 4 % nájemců došlo k uzavření komerčních prostor nebo ukončení nájemní smlouvy. Dotčenými sektory byly především gastronomie, móda a obuv společně s doplňky. 

Hlavní diskuze mezi pronajímateli a nájemci probíhala především kvůli snížení nájemného, o které si zažádalo 35 % respondentů. Častý byl také požadavek na nájemní prázdniny nebo přechod na tzv. obratové nájemné (17 %), případně tzv. rent-free period (10 %). Pouhá 3 % respondentů žádnou diskuzi s vlastníky center nevedla. Téměř polovině (44 %) maloobchodních nájemců pronajímatelé nabídli nějaké úlevy, u 39 % přistoupili na program COVID-nájemné. Žádné úlevy nebyly nabídnuty 17 % respondentů, ale v tomto případě se jednalo především o sektor služeb, potravin a specializovaných prodejen potravin, kdy tyto obchody zůstaly otevřené i během pandemie, a tudíž se na ně program nevztahuje.

„Celkem 25 % respondentů vnímá dopad pandemie na svoji prodejní síť neutrálně až pozitivně. Na druhé straně 42 % maloobchodníků předpokládá, že v následku pandemie koronaviru budou nuceni upravit svou prodejní síť – buď zmenšit počet anebo plochu svých obchodů. Nejvíce zasaženým sektorem je v tomto směru gastronomie, kde změny čekají až 80 % respondentů. Maloobchodní nájemci se chtějí dlouhodobě soustředit na zlepšování zákaznického zážitku v kamenné prodejně a dále investovat do rozvoje online nástrojů/doručovacích aplikací a využívání sociálních sítí pro prodej zboží. U jednotek nad 500 m2, které jsou často obsazovány kotevními nájemci, až 50 % respondentů očekává nárůst podílu online prodeje,“ komentuje Klára Bejblová, vedoucí výzkumu retailového sektoru v CBRE.

Téměř 70 % nájemců považuje digitální kanály za ideální doplnění kamenných prodejen. Podstatu podnikání tvoří e-commerce ale pouze u 11 % respondentů. Celkem 8 % dotazovaných zavedlo online nástroje jako novinku v době pandemie s cílem kompenzovat zavření kamenných provozoven. Jednalo se především o segmenty gastronomie, módy, obuvi a doplňků. Každý třetí maloobchodník v budoucnu předpokládá nárůst podílu online prodejů. Největší očekávání má v současné době již dominující sektor elektroniky, kdy další růst předpokládá až 40 % respondentů z tohoto odvětví. 

Detaily k průzkumu CBRE

Průzkum CBRE probíhal od 25. června do 24. července 2020 mezi 64 etablovanými maloobchodními nájemci nákupních center v České republice: 72 % tvořili respondenti z oblasti módy, specializovaných obchodů (např. knihkupectví, kosmetika, optika, dárky, hračkářství apod.), služeb, obuvi a doplňků. Zbytek vzorku pocházel z ostatních odvětví, jako je elektronika, gastronomie, nábytek a vybavení pro domácnost, sport a další. Z hlediska velikosti obchodní jednotky mělo 44 % respondentů v nájmu prostory od 51 do 150 m2, 23 % mezi 151 a 500 m2, 23 % pod 50 m2, 8 % od 501 do 2 000 m2 a 2 % více než 2 000 m2.

-stk-