Seznam.cz: Publisheři v programu mohou využít CMP zdarma

pátek, 21. srpna 2020, 12:15 Internet & Mobil MediaGuru

Publisheři, kteří jsou zapojení do partnerského programu Seznam.cz, mohou využít jeho CMP zdarma, přibližuje Vojtěch Bek, konzultant Seznam.cz.

Vojtěch Bek, zdroj: Seznam.cz

Vojtěch Bek, zdroj: Seznam.cz

Online subjekty, ať už se jedná o publishery, technologické společnosti či výzkumné agentury, se nyní opět potýkají s nutností získávat od svých uživatelů souhlasy se zpracováním osobních údajů. Seznam.cz nabízí svým partnerům možnost využít Consent Management platformu neboli CMP (systém pro udělování souhlasů) ve standardní verzi zdarma, říká Vojtěch Bek, konzultant Seznam Partner, Seznam.cz.

Jaké legislativní povinnosti v oblasti ochrany dat musí nyní společnosti splňovat?

Pokud provozujete webové stránky, a sbíráte tak osobní údaje o svých uživatelích (ať už v rámci webu, e-shopu nebo pomocí třetích stran a jejich nástrojů), je od roku 2018 potřeba dodržovat Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (zkráceně GDPR). Jedná se především o získávání a následovné využívání dat z cookies a možnost samotných cookies do prohlížeče uživatele vůbec nastavit. Obecně se používají pro personalizaci obsahu webových stránek, pomáhají vyhodnocovat chování, zájmy či preference uživatele a umožňují ho zařadit do vhodných kategorií, pro generování internetové reklamy. Při jejich zpracování je vždy potřeba dodržovat platné právní předpisy na ochranu soukromí, jejichž implementaci si častokrát každý vykládá jinak. 

Seznam.cz má pod křídly řadu služeb, jak povinnost řešíte u vás?

Jako lídr českého online trhu se otázkou zpracování osobních údajů zabýváme samozřejmě i v Seznamu. Je pro nás důležité být transparentní a všem uživatelům sdělit, proč data sbíráme a jak s nimi zacházíme. Proto jsme zapojeni do celoevropského standardu tzv. TCF (Transparency & Consent Framework), který v minulých dnech přešel do verze 2.0. A aby byl sběr souhlasů ještě efektivnější, přešli jsme i my na nový tržní standard TCF 2.0. 

S platformou jste se již mohli setkat na webech Seznamu i stránkách některých našich partnerů, nyní ji nabízíme celému trhu. Námi nabízená platforma pro sběr souhlasů je pro naše partnery v tuto chvíli ve standardní verzi bezplatná. Díky nové jednoduché CMP může vydavatel bez problémů pokračovat v monetizaci svého reklamního prostoru programatickými systémy a díky možnosti cílení na uživatele se zvýší zájem o jeho imprese, a může mu tak růst výnos z reklamy.

S jakými daty pak může publisher pracovat?

Nastavení souhlasu, který se pomocí CMP sbírá, se vztahuje nejen k použití cookies, ale i ke všem ostatním informacím, které se souhlasem uživatele může provozovatel webu získat. Jde například o aktuální polohu uživatele nebo třeba technické údaje o zařízení.

Jak je to se zpracováním dat třetí stranou?

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený uživatelem platí i pro naše partnery. Umožňuje tedy personalizaci obsahu na základě chování uživatele, využití jeho přesné polohy, sběr dat pro analytické účely apod. V případě, že provozovatel webových stránek svůj prostor monetizuje pomocí automatizovaných systémů na prodej reklamy, zejména těch zahraničních, je zapojení CMP platformy defacto nutností. Zejména pak po avizovaném zapojení Googlu do TCF. 

Tato pravidla vzešla ze zahraničí?

Ano, nový standard TCF 2.0 vznikl pod záštitou IAB Europe (Internet Advertising Bureau Europe) na základě Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a navazuje na první verzi platformy TCF 1.1, kterou jsme pilotně spustili v minulém roce. Ta vznikla pro zajištění a zabezpečení jednotnéhosystému pro standardizaci a transparentnost získávání souhlasu , kterým by se měly řídit všechny subjekty podnikající v oblasti digitálních médií. Sjednocuje a nastavuje pravidla pro všechny zapojené subjekty pohybující se na internetu a umožňuje uživatelům nastavovat pravidla pro sdílení svých osobních údajů.

Jak je spuštění CMP od Seznamu náročné a efektivní?

Spuštění CMP nevyžaduje žádné zásahy do webu. Jedná se pouze o konfiguraci v nastavení na Partnerském portálu Seznamu - SSP a přechod na další verze CMP pak probíhá automaticky. Není tedy nutná součinnost na straně partnera. Komunikace s uživatelem je nastavena tak, aby ho zobrazení dialogu co nejméně obtěžovalo. Z výsledků našeho testování vyplývá, že se podíl získaných souhlasů pohybuje nad 90 %.

Jak na aktivaci CMP v partnerském rozhraní:

  • Vyberte web, pro který chcete sběr souhlasů nastavit.
  • Vyberte počáteční datum platnosti souhlasu.
  • Nastavte jméno provozovatele webu.
  • Nahrajte logo webu (minimální podporované rozměry jsou 30×30 pixelů a maximální 600×100 pixelů. Logo musí být ve formátu PNG nebo JPG).
  • Doplňte název webu.

-mav-