Vyšla kniha Václava Moravce Proměny novinářské etiky

středa, 19. srpna 2020, 13:15 Aktuality, Tisk MediaGuru

Moderátor České televize a pedagog Václav Moravec vydává novou knihu s názvem Proměny novinářské etiky.

Obal nové knihy Proměny novinářské etiky, zdroj: repro Academia

Obal nové knihy Proměny novinářské etiky, zdroj: repro Academia

V nakladatelství Academia vyšla nová kniha Václava Moravce s názvem Proměny novinářské etiky. Představuje novinářskou etiku jako součást aplikované etiky a analyzuje eticky sporné oblasti činnosti novinářů. Zaměřuje se rovněž na jednotlivé formy samoregulace žurnalistiky, zabývá se jejich vznikem a vývojem stejně jako etapami novinářské etiky v České republice po roce 1989.

„Dnešní novináři se při své práci setkávají s řadou eticky sporných situací a jevů, jež mohou ovlivnit jak výkon jejich povolání, tak texty či pořady, které vytvářejí. Narušování soukromí, fenomén turbonews, takzvaná žurnalistika šekové knížky, klamání či nekorektní referování o nejnovějších medicínských objevech, to jsou jen některé z nich," uvádí se v anotaci k nové monografii. Ta se zajímá i o to, proč se Česko propadá v žebříčku svobody médií, jaké dopady má na žurnalistiku oligarchizace médií v ČR.

Václav Moravec působí jako vysokoškolský pedagog na katedře žurnalistiky IKSŽ FSV UK v Praze. Spolupracuje také s katedrou produkce FAMU. Veřejnosti je znám jako moderátor a dramaturg České televize. Za svou práci získal několik cen (Novinářská křepelka, Elsa či TýTý). V odborné rovině se zabývá proměnami audiovizuálních médií, resp. žurnalistiky a etickými aspekty médií.

-mav-