Vláda pošle na podporu kinematografie 98 milionů korun

úterý, 20. října 2020, 07:50 Outdoor MediaGuru

Vláda schválila 98 milionů korun pro mimořádnou výzvu Státního fondu kinematografie.

Zdroj: Cinema City

Zdroj: Cinema City

Vláda ČR schválila v pondělí na návrh ministra Lubomíra Zaorálka rozpočtové opatření pro oblast audiovize ve výši 98 mil. Kč. Uvedená částka bude poskytnuta pro mimořádnou výzvu Státního fondu kinematografie (SFKMG) na pomoc provozovatelům kin, produkčním a distribučním společnostem. Vládou schválené rozpočtové opatření ještě musí schválit rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny PČR. Pokud výbor opatření schválí, vyhlásí SFKMG mimořádnou výzvu v druhé polovině listopadu s tím, že dle zákona bude možné zasílat žádosti o podporu 30 dní.

SFKMG ale nedokáže plošně pomoci celému sektoru audiovizuálního průmyslu. Neumožňuje mu to platná legislativa a ze strany Fondu nelze tuto platnou legislativu porušit.

„Fond má ze zákona, statutu a dalších nařízení EU pro udělování podpory omezený prostor. Dotace udělované Fondem jsou udělovány na konkrétní projekty a vždy se dotace dle zákona udělují selektivně, na základě odborných a uměleckých kritérií. Tedy Rada vždy musí vybírat koho podpořit a komu podporu neudělit. Nemůžeme tak i při nejlepší vůli podpořit plošně celý audiovizuální a filmový průmysl včetně technické infrastruktury, například nějakou formou kompenzace marně vynaložených nákladů nebo úhradou fixních nákladů na provoz," uvedla Helena Bezděk Fraňková, ředitelka Státního fondu kinematografie.

SFKMG tak vypíše mimořádnou Výzvu s alokací 98 mil. Kč, jejímž cílem bude primárně podpora managementu jednotlivých provozů, tedy provozovatelů kin, jádra distribučních a producentských firem a jejich klíčových zaměstnanců a kreativních týmů. 

Audiovizuální průmysl dosud nebyl z rozpočtových důvodů zařazen do dotačního programu COVID - Kultura, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Ministerstvem kultury.

-mav-