APRA: Novináři preferují klasickou tiskovku, pro online volí Zoom

pátek, 13. listopadu 2020, 15:20 Aktuality, PR, Výzkum MediaGuru

Osobní účast na tiskové konferenci preferuje před online přenosem 85 procent tuzemských novinářů. Online verzi vyčlení půl hodiny.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Klasickou tiskovou konferenci upřednostňuje před online přenosem 85 procent tuzemských novinářů. Pokud už se zástupci médií online formy zúčastní, stráví na konferenci do 30 minut. Z online nástrojů preferují nejvíce Zoom. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Asociace public relations (APRA).

Průzkumu se na začátku listopadu zúčastnilo pět desítek tuzemských novinářů z online médií, tisku, rozhlasu i televize. Přes snahu řady aktérů směřovat své tiskové konference do online prostředí preferují novináři stále osobní účast. V tomto směru se vyslovilo téměř 85 % respondentů. Vzhledem k epidemiologické situaci zástupci médií nicméně aktuálně vnímají online tiskové konference jako důležitý zdroj informací, strávit na nich ale většinou nechtějí více než 30 minut.

„Klasická forma tiskové konference představuje pro novináře těžko nahraditelnou přidanou hodnotu v osobním kontaktu a přirozenějším navazování profesních vztahů. Ty jsou důležité pro pokládání osobnějších otázek, bližšímu seznamování či možnosti podrobněji vyzpovídat všechny aktéry,“ uvedl Petr Lesenský, člen výkonné rady APRA. „Tomu pak logicky odpovídá množství času, který plánují novináři oběma formátům konferencí věnovat. Zatímco na klasické tiskovce setrvají v průměru hodinu, v online prostředí je to čas poloviční,“ doplnil.

Pokud se tisková konference koná online, nejvíce preferovaným nástroje je v téměř třetině případů aplikace Zoom. Z hlediska pokládání dotazů je ve více než polovině případů preferovaný chat daného online nástroje. V případě zájmu o individuální rozhovor s řečníkem online tiskové konference pak volí novináři ve více než 40 procentech případů formát videorozhovoru.

Z průzkumu zároveň vyplynulo, že při využívání online nástrojů se oproti fyzické přítomnosti novináři na obsah tiskové konference hůře soustředí. Jako limit pak uvádí také možné technické problémy spojené s online přenosem. Naopak jako hlavní pozitiva zmiňují žádoucí omezení sociálních kontaktů ve složité epidemiologické situaci. V menší míře pak také úsporu času a cestování. 

-stk-