UPM: I kulturní instituce se musí snažit o podporu veřejnosti

pondělí, 23. listopadu 2020, 07:25 Aktuality, Marketing MediaGuru

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze ukazuje, jak musí kulturní instituce v současnosti přistupovat k marketingu.

Zdroj: UPM

Zdroj: UPM

Ani kulturní instituce, jako jsou muzea, galerie či divadla, se dnes neobejdou bez dobrého marketingu. K budování kulturní značky na trhu nejsou potřeba jen kvalitní sbírky a výstavy, ale také další aktivity, které dokážou přitáhnout nové cílové skupiny. Příkladem takové značky může být i Uměleckoprůmyslové muzeum (UPM), které se v českém prostředí snaží etablovat jako silná značka s promyšleným systémem poboček.

Ideálem UPM je situace, kdy se jeho značka – ať již v podobě jména, nebo nějakého symbolu – objeví v mysli potencionálního návštěvníka, kdykoliv je konfrontován s repertoárem nabídky, co dělat ve volném čase. „Základním posláním muzeí a galerií je sbírat, uchovávat, zkoumat a vystavovat exponáty a plnit vzdělávací funkci směrem k veřejnosti. Z pohledu moderního marketingu bychom měli přidat další funkci, na kterou ve středoevropských podmínkách tyto instituce nebyly tradičně orientované: získávat lidi a firmy, aby si zvykli kulturu a umění obecně podporovat”, říká Michaela Kindlová, vedoucí oddělení marketingu a PR UPM.

Podpora ze strany firem i jednotlivců je součástí rozvoje společnosti. Otázkou je, do jaké míry může muzeum, jenž má v prvé řadě nabízet přístup ke kulturním hodnotám, a současně usilovat o přízeň publika, přijmout zásady a marketingovou praxi běžné pro komerční firmy, aniž by se zpronevěřilo vlastním etickým zásadám a poslání. „Důležité je nalezení přijatelné rovnováhy,“ myslí si ředitelka UPM Helena Koenigsmarková, která má ve vedení muzea přes třicet let zkušeností.

UPM tak pracuje se svou vizuální identitou, věnuje se propagaci a k výstavám připravuje doprovodný program. Dbá ale ve svých budovách i na další faktory, jako je například přístup k muzeu, značení, ale třeba i kvalita vstupních prostor nebo samotné umístění budovy. Rovněž se zaměřuje i na kvalitu pobytu v interiéru, tedy na orientační systém, osvětlení barevného řešení vnitřních prostor, pokladnu sloužící zároveň jako informační prostor, designový obchod s tématem produktů k výstavám apod. V neposlední řadě si uvědomuje, že image spoluvytváří i chování personálu. Důležitá je i nabídka kvalitní gastronomie v příjemné prostředí, které v případě UPM umocňuje prostor zahrady.

Při budování své značky se Uměleckoprůmyslové museum zaměřuje i na kvalitu pobytu v interiéru, zdroj: UPM.

Při budování své značky se Uměleckoprůmyslové museum zaměřuje i na kvalitu pobytu v interiéru, zdroj: UPM.

V rámci propagace se UPM spojuje renomovanými grafickými designéry. Design marketingových materiálů i knih vždy vytvářejí ti samí grafici, kteří jsou podepsáni i pod grafickou podobu výstavy. S knihami, které UPM vydává ve spolupráci s nakladatelstvími Kant, Arbor Vitae, Slovart a dalšími, má ambice získat ocenění v oboru.

UPM také následuje celosvětový trend, kdy se kulturní instituce čím dál více orientují na zážitky a kulturní i společenské potřeby místní komunity. „Zavádění nových produktů odpovídá zájmu současného zákazníka ,bavit se', případně ‚pochopit‘,  to znamená, že moderní, inovované expozice bývají zarámovány příběhy, doplněny filmy a videoprojekcemi. Nové exponáty, expozice a doprovodné i vedlejší služby mají za cíl oslovit širší veřejnost, tedy ty segmenty trhu, které zatím do muzeí a galerií nechodily, nebo přimět k opakovaným návštěvám ty, kteří v muzeu už byli se školou, rodinou, přáteli,“ vysvětluje Helena Koenigsmarková.

Jedním z příkladů zážitkové akce může být nedávné propojení muzea s designovou přehlídkou Prague Design Week ve společné instalaci Mobilního kurníku a Boudy na špačky pro cigaretové nedopalky. Oficiální program doplnil koncert skupiny Adovany na zahradě muzea.

Koncert skupiny Adovany v muzejní zahradě při prezentaci designového Mo-bilního kurníku, zdroj: UPM.

Koncert skupiny Adovany v muzejní zahradě při prezentaci designového Mo-bilního kurníku, zdroj: UPM.

UPM také pronajímá své prostory pro pořádání konferencí, ale i filmování, pořádání recepcí či společenských akcí, čímž chce získat publicitu i pozitivní hodnocení. Příkladem je spolupráce s módním magazínem Vogue, který zde uváděl první číslo své československé edice. Křest obálky tehdy doplnila i výstava První vydání, jež ukazovala první číslo v historicko-uměleckých souvislostech, a to i za použití rozšířené reality.

Současná situace potvrzuje, že nastoupený trend, kdy muzeum nabízí i tzv. zážitkové akce, je nosný. Zásadní pro další rozvoj UPM je otevření nové stálé expozice v roce 2021. Pod názvem „Umění, život a pohyb“ vybírá muzeum ty nejcennější exponáty ze svých sbírek s cílem vytvořit dostatečně vypovídající prezentaci. Tak chce představit jak notoricky známá významná díla, tak nový vhled do současnosti a budoucnosti užitého umění a designu. Za tímto účelem byla ve spolupráci s Czechdesign vypsána soutěž na kreativní architektonické a grafické řešení expozice, v níž  byl vybrán tým 20YY Architects.  

Stále probíhající pandemie koronaviru přenesla aktivity muzea více do virtuálního prostoru a na sociální sítě, kde oslovuje svou komunitu. Tu tvoří především ženy ve věku mezi 30 a 40 lety. Do online prostoru se také čím dál víc přenáší reklama, i když muzeum stále používá tradiční městské výlepové plochy. Naopak ustupuje od inzerce v tištěných médiích, ať společenských, nebo v tiskovinách zaměřených na turisty. Velký důraz je kladen na PR aktivity.  

Uměleckoprůmyslové museum v Praze (UPM) 

UPM sestává z několika budov. Hlavní budova se nachází v centru Prahy na ulici 17. listopadu. Dále pod něj spadá Expozice Český kubismus v Domě U Černé Matky Boží, Galerie Josefa Sudka na Hradčanech a zámek Kamenice nad Lipou v jižních Čechách.

Autor textu: Tereza Janečková