Právní i neprávní novinky očima marketérů a freelancerů

pondělí, 11. ledna 2021, 13:00 Marketing MediaGuru

Co vše by firmy v roce 2021 při svém podnikání neměly z právního hlediska opominout, shrnují právníci z kanceláře AZ Legal.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Ohlédneme-li se za rokem 2020, většina z nás si zcela jistě pomyslí „Uf, to byla ale jízda…!“. Otázkou však zůstává: bude rok 2021 probíhat ve stejném duchu, nebo se celá situace konečně uklidní? Odpověď na ni nám asi přinese až čas, nicméně již nyní je jasné, že to nebude úplně stejné jako dřív.

Co přinesl rok 2020 a na co si dát pozor v roce 2021

V minulém roce se událo pro oblast podnikání tolik zásadních změn, že návrat ke „starému“ normálu už nebude možný. Důvod je prostý – může za to značný posun a nebývalý růst české e-commerce, kterého se jí za ten jediný rok podařilo dosáhnout. Jak by taky ne, když lidé museli sedět doma a pochopitelně trávili spoustu času na internetu, a firmy, které až dosud fungovaly v zásadě „offline“, byly nuceny přejít do online prostředí. Nicméně ukázalo se, že to pro mnohé zákazníky to, co chtějí – je to pohodlnější, šetří to čas, zkrátka funguje to.

Tyto změny však s sebou přináší také řadu právních nástrah týkajících se ochrany dat, zákonné regulace reklamy, zajištění větší průhlednosti obchodních společností ve jménu transparentnosti či například daňových povinností. Které z nich už jsou v účinnosti a které nás teprve čekají?

Novinky pro freelancery

Kdo podniká „na volné noze“, jistě ho potěší některé změny, které přinesl daňový balíček pro rok 2021 – zejména OSVČ, které si ušetří papírování a náklady s ním spojené. Mají totiž nově možnost jedním formulářem a platbou odvést příspěvek na sociální i zdravotní pojištění a zároveň zaplatit i daň z příjmů. Jedná se samozřejmě o možnost, nikoli povinnost, nicméně pokud se rozhodnete tuto paušální daň využít, ujistěte se, že splňujete následující podmínky:

  • váš roční obrat nepřesahuje 1 mil. Kč,
  • nemáte příjmy ze závislé činnosti (výjimku tvoří příjmy z práce na DPP),
  • nejste plátcem DPH,
  • není proti vám vedena insolvence.

Zároveň však s paušální daní nelze uplatnit některé daňové slevy, např. na děti nebo manželku, proto bude výhodná zejména pro ty podnikatele, kteří jsou svobodní, bezdětní a jejich roční příjmy se pohybují pod hranicí 1 mil. Kč.

Ti, kteří místo podnikání jako OSVČ zvolili práci skrze krátkodobé pracovní úvazky, zase mohou do jisté míry ocenit novinku v podobě výhodnější DPČ. Proč jen do jisté míry? Protože každá výhoda má své pro i proti. Ono „pro“ spočívá v tom, že od ledna 2021 se u zaměstnání malého rozsahu zvyšuje jednak vyměřovací základ pro odvody na sociální i zdravotní pojištění zaměstnance a jednak i limit pro zdanění ostatních příjmů, tj. pro srážkovou daň (pokud nebylo učiněno prohlášení k dani), a to na 3 500 Kč. Se zrušením superhrubé mzdy by se zároveň základem této daně měla stát hrubá mzda, tzn. bez započtení sociálního a zdravotního pojištění. Jednoduše řečeno – jako zaměstnanec při odměně 3 500 Kč v roce 2021 ušetříte 177 Kč. Možná se vám to může zdát jako zanedbatelná částka, nicméně v součtu za celý rok to bude více než 2 000 Kč, což už zase tak bezvýznamná částka být nemusí.

Jaké je „proti“ této novinky, vás už asi napadlo – spočívá v tom, že pokud bude vaše odměna nižší než oněch 3 500 Kč, a zaměstnavatel za vás tak nebude odvádět zdravotní pojištění, budete si ho muset platit sami (nezaplatí-li ho za vás stát, pokud jste např. na rodičovské dovolené apod.), jelikož zdravotní pojištění musí být placeno za každého pojištěnce. Zda se vám uzavření DPČ vyplatí či ne, tak bude záviset na konkrétních okolnostech.

Marketingová společnost a zákon o obchodních korporacích

V minulých letech vešla v platnost velká novela zákona o obchodních korporacích (ZOK), z větší části reflektující závěry soudní praxe a snažící se odstranit výkladové nejasnosti dosavadní úpravy. Marketingová společnost je obchodní společnost jako každá jiná – tedy i jí se tyto změny dotýkají a není radno je podceňovat, zvlášť ty, které vešly v účinnost teprve nyní v lednu.

Jednou z nich je změna v rozdělování zisku. Podle nově účinné úpravy již nemusíte pospíchat, abyste to stihli v první půlce roku, z obavy, že jinak na peníze budete čekat klidně i další rok. Nyní můžete zisk rozdělit kdykoli v průběhu roku, samozřejmě ale až po schválení účetní závěrky – jinak byste pochopitelně neměli co rozdělovat.

dalším změnám, které přinesl novelizovaný ZOK, účinným od letošního roku, patří také například povinný zápis zástupce do obchodního rejstříku, nové důsledky nezakládání účetních závěrek do sbírky listin obchodního rejstříku, snazší způsob rozhodování o vypuštění některých údajů ze společenské smlouvy či stanovení následků nepořízení notářského zápisu tam, kde to zákon vyžaduje.

A co se na marketingové společnosti teprve chystá?

Marketingové společnosti by měly v roce 2021 určitě zbystřit ohledně reklam na spotřebitelské úvěry. Ve fázi projednávání našimi zákonodárci jsou totiž hned dva poslanecké návrhy novely zákona o regulaci reklamy od dvou různých skupin poslanců.

Obě však v zásadě míří na to samé – zakázat šíření „společensky nežádoucí reklamy“ na finanční půjčky, které mají zvyšovat společenský tlak na méně finančně gramotné jedince upadající kvůli nim do dluhové spirály, kdy kvůli dalšímu a dalšímu zadlužování nejsou schopni své závazky splácet. Zákaz tohoto typu reklamy by dle navrhovatelů měl snížit počet exekucí a oddlužení. Zda novela zákona o regulaci reklamy bude přijata a v jakém znění, není zatím známo, nicméně marketingové společnosti by tento proces měly bedlivě sledovat, protože se jich přímo dotýká.

Za zmínku stojí i plánovaná nová úprava povinnosti evidence skutečných majitelů společností, která sice nemíří přímo a pouze jen na ty marketingové, ale ovlivní je tak jako tak. Tento speciální informační systém byl zaveden již v roce 2018, chyběly však sankce, které by tuto povinnost vynucovaly. A právě to by se s novou úpravou mělo změnit. Společnost tak bude moct být postihnuta hned několika způsoby, např. finanční pokutou, ale i zneplatněním svých rozhodnutí či pozastavením hlasovacích práv společníků. Pokud jste tedy tuto svou povinnost dosud řádně nesplnili, pak nyní je nejvyšší čas tak učinit – uložená sankce by mohla být dost nepříjemná, nehledě na negativní reklamu, kterou vám to může přinést.

Bezpečnost na 1. místě – to je, oč tu běží!

Dobrý marketing je jedna ze základních věcí, na kterou musí bezpodmínečně dbát každý podnikatel, pokud chce na trhu mezi konkurencí uspět. Minulý rok do této oblasti přinesl hned několik zajímavých změn – asi nejzásadnější z nich bylo donucení firem zaměřit se na nalezení té nejlepší cesty, jak správně komunikovat se svým zákazníkem. K dosažení tohoto cíle mají obecně k dispozici mnoho různých marketingových kanálů a nástrojů, nicméně v současné době se (pro někoho možná překvapivě) jako ten nejhodnotnější a nejstabilnější ukázal být kvalitní a hodnotný e-mail marketing. Vysvětlení je celkem prosté – vždyť jak jinak se při této situaci se zákazníky co nejrychleji spojit?

Tento trend však s sebou bohužel přinesl také značný nárůst kybernetických útoků cílících na krádeže dat. Jejich strůjci totiž ví, že lidé teď tráví většinu svého času doma a online, a jsou si vědomi i toho, že firmy jsou na datech, která jim jejich zákazníci prostřednictvím internetu zasílají, v podstatě zcela závislé. A právě toho oni zneužívají.

Z toho důvodu se jistě vyplatí jednak oprášit staré dobré bezpečnostní zásady plynoucí z GDPR a ostatních předpisů týkajících se ochrany (nejen osobních) dat, jednak se zaměřit na častější provádění penetračních testů – ty spočívají v najmutí profesionála, který se pokusí různými způsoby do vašeho systému nabourat, aby zjistil, zda jsou ve vašem zabezpečení dat a přístupových hesel nějaké mezery či zda jste chráněni dostatečně. Drtivá většina podnikatelů a firem již přešla na online fungování a sbírá daleko větší objemy informací o svých zákaznících než dřív – jejich krádež a následné zneužití by proto mohlo mít fatální následky. To klíčové v roce 2021 z hlediska marketingu tak bude především ochrana dat a zajištění jejich bezpečnosti.

Autoři textu: Stanislav Mašek & Pavla Bachurová, advokátní kancelář AZ Legal