Jongen: Hlasový asistent bude během tří let standardem

čtvrtek, 4. března 2021, 11:55 Marketing, Retail MediaGuru

Jaké budou trendy v nakupování v době post-covidové? Wijnand Jongen, prezident Ecommerce Europe, se domnívá, že lidé budou chtít nakupovat jednoduše, zábavně a s využitím moderních technologií.

Wijnand Jongen vede Ecommerce Europe, evropskou organizaci sdružující více než 75 tisíc online obchodníků, zdroj: Blue Events

Wijnand Jongen vede Ecommerce Europe, evropskou organizaci sdružující více než 75 tisíc online obchodníků, zdroj: Blue Events

Na konferenci International E-commerce Summit hovořil Wijnand Jongen, prezident sdružení Ecommerce Europe, o změnách v chování spotřebitelů, které přinesla pandemie. Lidé začali mnohem více nakupovat online a přechod do onlinu se tak značně urychlil. „Změny byly již před pandemií, ale během loňského roku miliony lidí zjistily, že online nakupování je jednodušší než klasické. Tento trend bude pokračovat i nadále,“ uvedl. Domnívá se, že online nakupování lidem vyhovuje, protože je jednouché a pohodlné.

Kamenné obchody zůstávají, ale ubývá jejich množství na hlavních třídách a především se mění značky, které kamenné prodejny využívají. Očekává rovněž, že budou přibývat prodejny online hráčů, kteří postupně stále více vstupují do offlinu. Mění se také funkce kamenných prodejen a jejich návštěva je nyní především o zážitku a nikoli o nákupu jednotlivých položek. Spotřebitelé je využívají nejen k vyzvedávání zboží, ale také jako místa pro setkávání a fungují jako fullfilment centra.

Během tří až deseti let bude podle Wijnanda Jongena hlasový asistent běžnou věcí v domácnostech, zdroj: Shutterstock

Během tří až deseti let bude podle Wijnanda Jongena hlasový asistent běžnou věcí v domácnostech, zdroj: Shutterstock

Budoucností jsou hlasoví asistenti

Pokud bude chtít retail přežít v době post-covidové, tak bude podle Jongena třeba, aby začal využívat moderní technologie, tedy umělou inteligenci, big data, rozšířenou realitu a hlasové asistenty. Zajímavou novinkou, která přichází z Číny, kde se život po koroně pomalu vrací do normálu, je live streaming. Tento trend by neměli retaileři v Evropě přehlédnout. Prodejci vysílají živě přímo z obchodů, předvádějí produkty a nabízejí je ke koupi přímo ve vysílání.

Technologie jako umělá inteligence, rozšířená realita apod. už dávnou nejsou jen pro velké firmy, ale jsou dostupné i menším a středním podnikům. Wijnand Jongen doporučuje vytvořit si aplikaci, která bude zákazníky navádět po prodejně, pomůže jim najít potřebné zboží a celkově jim zjednoduší život. V tomto směru je podle něj Čína mnohem dál než Evropa.

Velkou budoucnost má podle něj především hlasový asistent. „Lidem výrazně zjednoduší život, je to třikrát rychlejší než psát do telefonu nebo na počítači. Alexa nebo hlasový asistent od Google budou brzy běžnou součástí našich životů, to je jasné,“ domnívá se Jongen. Stále ale zůstává řada nedořešených otázek. Je třeba, aby se vyřešila důvěra v tuto technologii, aby nedocházelo k narušení soukromí a data o spotřebitelích nebyla zneužita. „Vidím zde určitou paralelu, jako když se v 90. letech začínalo pracovat s internetem. Také jsme mu nevěřili, báli se přes něj platit a podobnou nedůvěru vidím teď s hlasovými asistenty,“ dodává. Ovšem internetu to trvalo 30 let, než mu lidé začali důvěřovat, v případě hlasových asistentů to bude podle Jongena trvat kratší dobu, od tří do deseti let, než je lidé přijmou. Postupně začnou přibývat i jednotlivé jazykové verze. Například Google už o něčem takovém údajně jedná.

Korona zpomalí eko-aktivity o dva roky

Stále více se prosazují nákupní platformy jako Amazon a Alibaba, ale pokud nechce být Evropa převálcována Američany a Číňany, měla by spolupracovat. „Lokální platformy sice nemají tolik peněz, ale právě znalost národních zvyklostí a lokálních trhů je to, s čím by mohly zabodovat,“ radí Jongen. Trh stále roste a je zde prostor pro nové hráče, když budou spolupracovat a využijí moderních technologií, mají podle něj rozhodně šanci.

Politici žádají po retailu zodpovědné a udržitelné chování a cirkulární modely získávají na popularitě. Tento trend vidí Jongen jako příležitost pro retail, jak přijít s novými službami, novými materiály – příkladem může být podle jeho slov Ikea. „I když covid-19 možná tento ‚zelený‘ přístup zpomalí, jakmile se společnost vzpamatuje, uvidíme exponenciální nárůst nových služeb a iniciativ. Nejen proto, že to žádá Evropská komise, ale protože to spotřebitelé chtějí,“ vidí budoucnost Wijnand Jongen. Podle něj se tak stane během dvou let, protože pandemie ukázala, jak je důležité starat se o své zdraví a být zodpovědný k planetě.

-zue-