Studie: Nejinspirativnější značkou v Česku je Air Bank

úterý, 23. února 2021, 07:30 Marketing MediaGuru

Studie Wunderman Thompson Inspire sestavila žebříček nejinspirativnějších českých značek.

Zdroj: Air Bank

Zdroj: Air Bank

Agentura Wunderman Thompson vytvořila novou studii Inspire, jež si klade za cíl dokázat vzájemnou závislost mezi inspirací a růstem. Mezinárodní výzkum obsahuje také data z České republiky, a to napříč všemi obory. Podle něj patří mezi nejinspirativnější značky v tuzemsku Air Bank, Lidl a Pilsner Urquell. 

10 nejinspirativnějších značek v Česku podle Wunderman Thompson Inspire 

  1. Air Bank
  2. Lidl
  3. Plzeňský Prazdroj (Pilsner Urquell)
  4. Shell
  5. Škoda
  6. Student Agency
  7. Lindt
  8. BMW
  9. McDonald‘s
  10.   Milka

Z výzkumu dále vyplynulo, že 72 % spotřebitelů by si přálo, aby byly značky, se kterými jsou v kontaktu, inspirativní. Zároveň ale pouze 53 % respondentů tvrdí, že se nechávají značkami inspirovat.

Podle studie mají vysoce inspirativní značky před svou konkurencí několik výhod. Jednak se inspirace ze 48 % podílí na tom, že se značka v okamžiku prodeje udrží své zákazníky. Celkově jsou inspirativní značky odolnější a méně zranitelné vůči taktice konkurence, například krátkodobým promočním akcím. 

Za vysoce inspirativní značky jsou spotřebitelé ochotni utratit více. Z 52 % má inspiraci podíl na tom, že si značka za stejnou službu nebo výrobek může účtovat vyšší cenu než konkurence. V neposlední řadě má z 63 % vliv na poptávku po dané značce.

Závislost inspirace a růstu vynikne ještě více v porovnání s jiným marketingovým pojmem, kterým je povědomí o značce. To má podle studie jen 4% vliv na elasticitu cen značky a jejích produktů. Zároveň znalost značky ovlivňuje pouze z 19 % velikost jejího podílu na trhu. Růst značek a jejich podíl na trhu se tak neodvíjí jen od toho, zda je spotřebitelé znají. Důležité je, co si o nich myslí. 

Velké rozdíly ve vnímání inspirativních značek panují mezi regiony ve světě. Například Brazilci často zmiňují, že jsou značkami silně inspirováni, Britové naopak málo. Silný vliv na inspiraci má pak také obor. Technologické značky si vedou mimořádně dobře, zatímco značky z oblasti financí se umístily v žebříčku Inspire podprůměrně. 

Důležitými zdroji inspirace jsou mimo jiné také poslání, chování a hodnoty značky. Napříč trhy dominují, co se inspirace týče, značky jako Amazon, Samsung a Apple. 

Metodika studie Wunderman Thompson Inspire

Studie vznikla na základě hloubkového výzkumu. Vycházel z  akademických výzkumů a datové sady Kantar BrandZ, jenž mapuje 33 000 značek ve 183 kategoriích na 45 trzích za uplynulých 6 let. Součástí byly však i rozhovory se 4 000 respondenty. Na základě získaných dat byl vytvořen nástroj Inspire, který měří sílu inspirace značkou a její dopad na růst. Součástí Inspire je i žebříček 100 nejinspirativnějších značek současného světa, včetně České republiky. Tento seznam značek bude Wunderman Thompson každý rok aktualizovat.

-stk-