Jak lépe cílit, měřit a oslovovat v digitálním marketingu?

sobota, 20. března 2021, 07:30 Internet & Mobil MediaGuru

Marketérům se pro přesnější práci s uživateli v digitálním prostředí nabízí několik nástrojů. Mluvilo se o nich na konferenci Nástroje v marketingu.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Marketéři už mohou začít využívat novou verzi Google Analytics, a to Google Analytics 4. Na konferenci Nástroje v marketingu, kterou v tomto týdnu uspořádala společnost Internet Info, ji představil Jan Tichý, CPO Taste. Podstatou nové verze GA je akcentace informací o uživateli v jeho časové ose. „Dosavadní GA jsou postaveny na návštěvách. Nová verze návaznost na návštěvy opouští a koncept staví na událostech a uživatelích. V časové ose zaznamenává vše, co uživatel udělal,“ popsal základní změny.

Pro implementaci nových GA je třeba nasadit nový měřící kód. Názvy událostí si pak stanovují sami správci webu, přesto Jan Tichý doporučuje držet se systémovosti a konzistenci v pojmenování. Interpretace dat bude v GA 4 vyhovovat spíš analytikům, kteří si chtějí data dále zpracovávat a vyhodnocovat. GA 4 mají být totiž primárně vnímány jako sběrač dat, dále se tato data přepočítávají a zpracovávají, a to pomocí nástroje Google BigQuery.

Přínos nové verze GA má spočívat v měření cross-device, je údajně možné spárovat uživatele z různých zařízení a sledovat tak jeho chování v časové ose. Výhodou má být i to, že se snaží odhadovat další vývoj revenue nebo konverzí. Umí sledovat závislost chování lidí a umí také data integrovat s YouTube. V přípravě má být také data driven atribuce, která se bude moci využívat pro autobiding. „Po mnoha letech trápení se se špatnými daty se dostáváme do analytického nebe,“ shrnul přínos nové verze Google Analytics.

Detailní informace o novince Google Analytics 4 můžete číst zde.

Staré a nové rozhraní Google Analytics, zdroj: Google

Staré a nové rozhraní Google Analytics, zdroj: Google

O tom, jak udělat web, aby fungoval, mluvil na konferenci Dalibor Jaroš, CEO Collabim. Představil stejnojmenný nástroj Collabim, který je určen pro optimalizaci webu pro vyhledávání (SEO). Na konkrétním příkladu ukázal důležitost správné filtrace. „Filtrace může zvýšit návštěvnost a tržby,“ uvedl s tím, že práce vložená do správného nastavení, pojmenování a strukturace webu se vyplatí. S tím souvisí i připravenost cílových stránek na konkrétní vyhledávací výrazy. Pomocí metody KGR (keyword golden ratio) je možné zjistit, které weby mají konkrétní vyhledávací dotaz ve svém titulku. Hledá tak příležitosti, které konkurenční weby ještě nevyužily.

Nástroj na správu sociálních sítí Zoomsphere představil Jakub Mach, CEO Zoomsphere. Obsahuje řadu návazných aplikací, které lze při kampaních na sociálních sítích využívat. Umožňuje například také plánování postů v režimu real preview, kdy zadavatel vidí přesnou podobu příspěvku na sociální síti včetně všech přidaných obrázků. „Snažíme se předvídat, jak se Facebook zachová. Existuje celá řada scénářů a my s nimi dokážeme pracovat,“ uvedl.

Na sociální síti Instagram má Zoompshere umožnit publikaci příspěvků napřímo a dokáže publikovat i stories. „Lze namodelovat celou story, jak bude publikována, v jakém čase. Lze doplňovat další informace včetně komunikace v týmu,“ přiblížil Jakub Mach.

Náhled postu v real-preview Zoomsphere

Náhled postu v real-preview Zoomsphere

Pochopit uživatelské chování na webu nebo v mobilních aplikacích umožňuje nástroj Smartlook. Využívá například heatmapy, události nebo konverzní trychtýře, nahrává reálné chování uživatelů a filtrujte i v tisícovkách nahrávek. Podle Michala Pařízka dokáže uvedené nástroje kombinovat a odpovídat například na otázky, proč lidé odešli, s čím se na webu nebo v aplikaci potýkají, zda něco nemohou najít a tím nedosáhnou svého cíle. Data mohou být sbírána i retrospektivně. „Je možné optimalizovat konverzní data, snadno hledat a reportovat bugy a jde o dobrého pomocníka zákaznické péče,“ shrnul přednosti nástroje Pařízek.

Nákup reklamních článků na webech na jedno kliknutí umožňuje nástroj placla.cz. Benefit reklamních článků má spočívat v tom, že ve zvukové nahrávce nebo ve videoobsahu se stále obtížně vyhledává a text je v tomto výhodnější. „Články nabízejí největší plochu, ostatní formáty se soustředí na určitou výseč. Články jsou nablízku v době nákupního procesu, cílí podle fází nákupu a podle skupiny zákazníků, zjednodušují nákupní proces a pomáhají zákazníkům,“ zdůvodnil Václav Bartoš. Důležité podle jeho slov je, aby reklamní články zapadaly do celkové strategie, jinak jde o plýtvání času. Úspěšné články jsou ty, které mají lákavý nadpis, jasné členění, jednoduché věty, obsahují nadpisy, fotografie a další multimédia. Placla.cz pomůže s hledáním vhodných webů pro umístění článků, zajistí smlouvy, placení, reklamaci i reporting.

Nástroj Samba není jen automatickým systém pro e-mail marketing, ale dokáže podle slov Václava Trunce oslovovat uživatele přes sociální sítě, využívat push notifikace nebo A/B testování. Většina internetových obchodníků si myslí, že zákazníci jsou s komunikací spokojeni, Samba ale ze svých dat dovozuje, že jen pět procent zákazníků považuje oslovení od obchodníků za přínosné. „Řada zákazníků emaily nečte i přesto, že se přihlásili k jejich odběru,“ popsal. Samba má pomoci s personalizací sdělení a s doporučením a vytvářet tak vhodné publikum pro dané sdělení. Takové publikum propíše do Facebook manager účtu, kde lze vytvářet kampaně na sociální sítě. Publika mají být tvořena na základě předchozí zkušenosti a přispět k tomu, že uživatelé dostávají relevantní sdělení. Z nákupního chování zákazníků také dokáže odhadovat obchodní příležitosti pro nabízení dražších produktů nebo doporučení jiných vhodných produktů. Umožní cílit push notifikace a také vytvářet automatické kampaně. „Každá do Samby investovaná koruna přinese 3 až 8 korun navíc – pokud to Samba nedokáže, vracíme poplatky," sdělil Václav Trunec.

Možnosti personalizace nabídky pro zákazníky s různou nákupní aktivitou, zdroj: Samba

Možnosti personalizace nabídky pro zákazníky s různou nákupní aktivitou, zdroj: Samba

Právnička Petra Dolejšová, která se specializuje na GDPR a osobní údaje, vysvětlovala, proč je dobré hlídat si zpracování osobních údajů. „V dnešní době si to profesionálové a velké koncerny hlídají, protože vědí, že se jim to vyplatí. Dobře zpracované údaje navíc zvyšují hodnotu firmy v případě prodeje,“ uvedla Dolejšová.

Za osobní údaje se přitom považuje všechno, co se dá spojit s osobou člověka, nejen jméno, ale i IP adresa, nebo třeba prostý fakt, že člověk má rád tučňáky. Je důležité, aby všichni zaměstnanci věděli, co jsou osobní údaje a že je třeba o nich mlčet. K datům zákazníků by měli mít přístup jen ti zaměstnanci, u kterých je to nutné. Firmy by si měly dát pozor, aby po skončení fungování marketingového nástroje všechna data zlikvidovaly. Nakonec ale Petra Dolejšová dodala, že k úniku informaci dochází málo a na celou ČR je vyhrazeno pouze sedm inspektorů.

Patrik Koziel, creative lead z agentury Advisio, upozornil na výhody práce s nástrojem Byznys manager od Facebooku. Ten prošel za poslední období několika výraznými změnami a má firmám přinášet výhody. Umožnuje oddělit osobní účet od firemního a předejít tak problémům v případě, že Facebook z nějakého důvodu zamítne účet. Je možné založit si více účtů pro reklamu, třeba i v jiných zemích, nebo při prevenci duplikovaný účet.

„Rozmyslete si ale, kdo Byznys managera založí a bude tento účet vést, aby nepadl do špatných rukou a nebyl následně použit proti vám,“ upozornil Patrik Koziel. Také přes tento nástroj lze sdílet role ve firmě nebo spolupracovat na projektech se třetími stranami. Je důležité nezapomenout na požadavek dvoufaktorového ověření.  „V této souvislosti řeším čtyři až pět událostí ročně, kdy doje k hacknutí účtu,“ dodal Koziel.

S pomocí Message OK se Mall.cz nebo Dáme jídlo podařilo zefektivnit komunikaci se zákazníky, zdroj: MessageOK

S pomocí Message OK se Mall.cz nebo Dáme jídlo podařilo zefektivnit komunikaci se zákazníky, zdroj: MessageOK

Lukáš Pulda z firmy Message OK popisoval automatizaci v zákaznické podpoře. Firmy využívají emaily, info linky, live chat nebo chatboty. Záleží, kolik zákazníků mají a jakou podporu jim chtějí věnovat. Message OK má vytvořit alternativní přístup, ve kterém si sami uživatelé mohou pomoci sami bez zapojení operátora. Je postaven na interaktivním editoru a firmy si v něm mohou navrhnout vlastní zákaznický proces.

„Self-service systémy jsou odhadem 40krát až 100krát levnější než interakce s živým agentem,“ uvedl Lukáš Pulda. Navíc podle něj až 69 % zákazníků ve firmách pozitivně hodnotí možnost pomoci si sami. Například v Mall.cz se díky nástrojům od Message OK mělo podařit snížit emailing o 30 %, a to díky automatizaci komunikace se zákazníky. Přesto ale takové nástroje nemohou podle Lukáše Puldy nahradit lidi a klasickou zákaznickou péči.

Tomáš Šalamoun, CEO z firmy Incomaker, hovořil o jejich nástroji, který vytváří inteligentní automatizaci digitálního marketingu. Sbírá data z e-shopů a webů a s využitím umělé inteligence automaticky nabízí produkty a obsah zákazníkům prostřednictvím řady kanálů, jako je email, SMS, sociální sítě, push notifikace a také personalizuje obsah samotného e-shopu. „Dokážeme personalizovat nabídky, individualizovat obsah a komunikovat pak napříč různými kanály a personalizovat e-shop. Zákazníkům jsme pak schopni víc prodat a vygenerovat víc konverzí, a to vše automaticky,“ popsal možnosti tohoto nástroje Šalamoun.

Incomaker automaticky doporučuje produkty a obsahuje řadu nástrojů pokrývající celé spektrum retenčního marketingu. Od záchytu náhodných návštěvníků a jejich přeměny na stálé zákazníky, behaviorální segmentace, zvyšování tržeb pomocí opuštěných košíků, cross-sellingu až po sledování zákaznické spokojenosti. Udržet si stávající zákazníky je údajně efektivnější, protože náklady na nové jsou až 5krát vyšší. Systém umí zákazníka rovnou zavést na správné zboží, upozornit na relevantní produkty nebo nabídnout slevu. Dokáže pracovat i s texty, propojit informace a vytvářet emaily s informační hodnotou.

 -mav-, -zue-