Nejpopulárnější mýty o covid-19 v českých médiích

sobota, 27. března 2021, 08:45 Výzkum MediaGuru

Nejčastěji se objevující mýty v tradičních i sociálních médiích shrnula analýza spolčenosti Newton Media.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Za původem koronaviru stojí Bill Gates a šíří ho pomocí 5G sítí a před pandemií nás ochrání česnek či dokonce dezinfekce vpravená do žíly. I tak by se daly shrnout nejpopulárnější teorie o vzniku a šíření nemoci covid-19 a o možných způsobech, jak onemocnění čelit, které se objevují v českých médiích. Tyto teorie spojuje přesvědčení, že koronavirus byl uměle vytvořený nebo aspoň uměle rozšířený, aby určitým elitám umožnil ovládnout svět. Příspěvky, které se snaží konspirační lži a polopravdy veřejnosti odhalovat, však v médiích převažují nad těmi, které je šíří. Vyplývá to z analýzy společnosti Newton Media, která zmapovala nejčastější mýty týkající se covid-19.

V českém mediálním prostoru ale převažují příspěvky, které se snaží konspirační teorie veřejnosti odhalovat a uvádět je na pravou míru nad těmi, které naopak tyto teorie berou vážně a přispívají k jejich šíření. Takové zmínky jsou doménou specifického typu médií a jiná média takové zprávy prakticky nešíří.

„V tradičních médiích je nejčastější konspirační teorií ta, která dává původ covid-19 do souvislosti s instalací zařízení pro bezdrátový přenos dat v takzvané sítí 5G. Na druhé příčce se umístila teorie označující za původce pandemie amerického miliardáře Billa Gatese,“ říká Ivan Vodochodský, analytik Newton Media a dodává: „Výrazně k rozšíření medializace této teorie přispěl paradoxně prezident Miloš Zeman, který ji zmínil ve svém říjnovém televizním projevu coby odstrašující příklad, čemu jsou lidé ochotni věřit.“ Výrazně nižší publicitu mají teorie o původu pandemie v čínských laboratořích či, že se jedná o možnou americkou biologickou zbraň anebo, že covid-19 se nekontrolovaně šíří kvůli migraci.

Zdroj: Newton Media

Zdroj: Newton Media

Zdroj: Newton Media

Zdroj: Newton Media

V sociálních médiích vítězí konspirační teorie přičítající vznik pandemie Billu Gatesovi. O polovinu nižší počet příspěvků jej dává do souvislosti s Georgem Sorosem, následovaným 5G sítěmi. Výrazně méně příspěvků se zaobírá covid-19 coby čínskou nebo americkou biologickou zbraní. „Vidíme zde souvislosti s již známými konspiračními teoriemi, jakou je spekulace o Billu Gatesovi a jeho údajné snaze regulovat světovou populaci pomocí očkování. Podobně George Sorose je i v České republice obviňován ze zasahování do společensko-politického dění,“ uvádí Tomáš Kůst, analytik Newton Media.

Česnek nebo raději Savo?

Asi nejznámějším šiřitelem nebezpečných informací se stal v průběhu prvního roku pandemie bývalý americký prezident Donald Trump. Ten v jednom ze svých veřejných projevů zmínil injekci dezinfekčního prostředku typu Savo do žíly coby možnost léčby covid-19.

Mediální odezva, kterou jeho vystoupení vyvolalo, byla veskrze odmítavá. Řadu médií, ale také institucí a odborníků inspiroval Trumpův výrok k sepsání obsáhlejších návodů, jak se chránit před nákazou, a které prostředky jsou naopak neúčinné, čímž se podařilo řadu lží vyvrátit. S takovým přístupem přišla i Evropská komise, která vyvracela nejvlivnější dezinformace. Její příspěvek pak alespoň retweetoval Úřad vlády ČR.

Mezi nejpopulárnější údajné prostředky chránící před covid-19 patřila v českých médiích kromě dezinfekce zvýšená konzumace česneku, následovaná alkoholem, a to jak pro vnější, tak i pro vnitřní užívání. Na jedné straně jej radil pít preventivně běloruský prezident Lukašenko, na druhé straně Světová zdravotnická organizace upozorňovala, že stříkání alkoholu na povrch těla nemá žádný účinek na virus, který už pronikl do organismu. Mezi další prostředky ochrany vůči covid-19, které však již nedosáhly takové publicity, patří vysoušeče vlasů či rukou, kloktání ústní vody nebo dezinfekce povrchu těla chlorem.

Analýzu vyhodnocující četnost výskytu mýtů o příčinách a možné léčby a prevence onemocnění covid-19 v tradičních médiích naleznete zde, analýzu výskytu v sociálních médiích naleznete zde. Obě analýzy vznikly pro projekt Infomore.cz, na kterém se společně podílí Fakulta sociálních věd UK, Lékařská fakulta MU v Brně a Newton Media. Projekt, jehož cílem je omezit šíření zavádějících informací o koronaviru, byl podpořen Technologickou agenturou České republiky.