Billa: Byznys bez lidí dělat nejde, a udržitelnost už vůbec ne

úterý, 20. dubna 2021, 07:25 Marketing, Retail Kateřina Straková

Symbolicky na Den Země startuje Billa novou kampaň „Je čas na plán B“. O její podobě i rozvoji udržitelných aktivit řetězce mluví Ivan Holub.

Ivan Holub, foto: Ondřej Košík

Ivan Holub, foto: Ondřej Košík

Obchodní řetězec Billa odstartuje 22. dubna, symbolicky na Den Země, svou kampaň s názvem „Je čas na plán B“. S ní chce upozornit na své aktivity v oblasti udržitelnosti, kterých za uplynulá léta rozjel bezpočet. Středobodem kampaně bude nový web, na němž budou jednotlivé udržitelné projekty přehledně představeny, doplní jej další komunikace v digitálu, na sociálních sítích a spolupráce s influencery.

„Nejrůznějších udržitelných plánů má naše společnost mnoho. Snažíme se recyklovat, zacházet šetrně s přírodními zdroji, nalézáme zdroje alternativní, zachraňujeme živočišné druhy i přírodu okolo nás. Billa tyto aktivity realizuje také, nicméně si je vědoma toho, že pro záchranu naší planety je třeba se nad těmito aktivitami zamýšlet více komplexněji a v mnohem větším detailu,“ přibližuje Ivan Holub, jenž má v Bille udržitelný rozvoj na starosti. 

„Plán B posunuje stávající aktivity společnosti Billa dále. Při jeho tvorbě jsme vycházeli z udržitelné strategie naší mateřské skupiny Rewe, jež stojí na čtyřech základních pilířích. Prvním je udržitelný sortiment, tedy zelené produkty v naší nabídce. Druhý se týká energie, emisí a uhlíkové stopy, třetí zaměstnanců a poslední společenské odpovědnosti,“ dodává Ivan Holub.

Na jaké aktivity se řetězec nyní soustředí a jaké má v plánu, si můžete přečíst v našem rozhovoru.

Na letošní Den Země chcete spustit kampaň k problematice udržitelnosti s názvem „Je čas na plán B“. Proč jste se k tomu nyní rozhodli?  

V Bille rozvíjíme celou řadu udržitelných projektů, na které nám od zákazníků i dodavatelů přichází mnoho dotazů. Proto jsme se rozhodli naše aktivity ukotvit a přehledně představit na nově vytvořených webových stránkách, které symbolicky spouštíme na Den Země. Na nich budou všechny naše projekty popsány i s časovým plánem. Do budoucna budeme web postupně obohacovat o další témata. 

Jak bude samotná kampaň vypadat?

Kampaň bude mít jádro ve zmíněné webové stránce. K tomu plánujeme nové vizuály, jež primárně nasadíme do digitálního prostředí, které je podle nás pro komunikaci udržitelných témat vhodnější než například POS materiály. V komunikaci se chceme soustředit zejména na témata, jež u veřejnosti rezonují nejvíce. Jsou jimi zejména obaly a plastový odpad, tedy naše aktivity v oblasti nákupních tašek, sáčků či recyklace.

Budete do kampaně zapojovat i influencery? 

S influencery již spolupracujeme, a nejinak tomu bude i tentokrát. Do budoucna chceme jejich řady ještě rozšířit. Pro nás jsou influenceři důležitým kanálem, jak komunikovat naše aktivity a oslovit přitom široké publikum.  

Na čem přesně plán B stojí?  

Při tvorbě plánu B jsme vycházeli z udržitelné strategie naší mateřské skupiny Rewe, jež stojí na čtyřech základních pilířích. Prvním je udržitelný sortiment, tedy zelené produkty v naší nabídce. Druhý se týká energie, emisí a uhlíkové stopy, třetí zaměstnanců a poslední společenské odpovědnosti. V každém z pilířů máme dané cíle, které se snažíme prostřednictvím jednotlivých projektů naplnit. Časem se bude plán organicky vyvíjet tím, jak budou přibývat nové cíle a projekty, naše aktivity budeme rovněž postupně vyhodnocovat. Po celou dobu ale budeme mít k ruce ucelený dokument, který bude přehledně znázorňovat, o co usilujeme.

U obalů se rovněž zaměřujeme na portfolio privátních značek, kde máme ambici nahradit veškerý obalový materiál plně recyklovatelným.

Ivan Holub

Pod zelené produkty spadají i obaly, kde máte již řadu položek, od recyklovaných obalů, přes nákupní tašky vyrobené z plastů z oceánů po resáčky. Máte v plánu i nové aktivity? Případně jaké?

V rámci zelených produktů nemáme jen obaly, ale zahrnujeme pod ně i  bio produkty či agendu životních podmínek hospodářských zvířat. Naší ambicí je v tomto ohledu například ukončit prodej klecových vajec do roku 2023. A byli jsme vůbec první kamenný řetězec, který se k takovému cíli zavázal. Stejně tak se snažíme o ochranu biodiverzity a přírodních zdrojů, což se projevuje v rámci našeho privátního portfolia, kam zařazujeme produkty s různými certifikacemi, například Fairtrade, Rainforest Alliance nebo MSC, které deklarují udržitelný nebo sociálně odpovědný přístup.

U obalů se rovněž zaměřujeme na portfolio privátních značek, kde máme ambici nahradit veškerý obalový materiál plně recyklovatelným. Rádi bychom, aby při správném vytřídění nic neskončilo na skládce nebo ve spalovně. Touto optikou se chceme podívat i na oblast „pomocných“ obalů v lahůdkách. Snažíme se, aby to lidé, kteří jsou ochotni zabývat se správným tříděním odpadu, měli s našimi produkty co nejsnadnější.

Máte možnost ze své pozice silného prodejce apelovat v tomto ohledu i na samotné výrobce značkových výrobků?  

S výrobci značkových produktů jednáme v rámci našich privátních výrobků, které se snažíme vyrábět v České republice. Je vidět, že mnozí velcí hráči se problematikou udržitelných obalů sami zabývají, samozřejmě s ohledem na charakter svých výrobků. Myslím tedy, že jsme jako trh na dobré cestě. 

Kolik plastu jste svými aktivitami již ušetřili?  

Statisticky se jedná o desítky až stovky tun plastu, ať už zcela ušetřeného, nebo znovu použitého. Naši strategii však nestavíme na tom plast ušetřit za každou cenu, vždy se rozhodujeme podle toho, zda produkt musí být obal, nebo nemusí, zda nepřítomnost obalu nezapříčiní například dvakrát rychlejší expiraci aj. Snažíme se tedy o co nejzodpovědnější environmentální pohled. Pokud dojdeme k tomu, že je obal na místě, hledáme pro něj recyklovatelný materiál, který by cirkulací prošel ideálně několikrát.

Jaký je zájem o resáčky ze strany zákazníků?

Zájem je rostoucí, ale s ohledem na současnou pandemickou situaci, která bezobalovému způsobu nakupování nefandí, nedosahují resáčky zatím svého potenciálu. Věříme ale, že s komunikační podporou a nenucenou edukací přispějeme k tomu, že je lidé nakonec vyzkouší, otestují, co vydrží a dají nám zpětnou vazbu. Cílem je snížit vysokou spotřebu mikrotenových sáčků, jejichž recyklace je velmi problematická.  

Uvažujete ve svých supermarketech i o nějaké sekci bezobalového prodeje, například ve spolupráci s projektem Miwa nebo Tierra Verde?  

S oběma zmíněnými subjekty jsme vedli donedávna jednání, která jsou však kvůli pandemii prozatím pozastavena. Bezobalovým prodejem se zabýváme, nicméně v řetězcích zaměřených na potraviny jde o velmi náročnou záležitost. Vše musí být dořešené nejen z hygienického, ale i z legislativního úhlu pohledu. Přinese-li si například někdo vlastní nádobu na lahůdky, nemůžeme za případné zdravotní komplikace nést zodpovědnost, protože z naší pozice nedokážeme ovlivnit čistotu dané nádoby. Samozřejmě je tu možnost externí firmy, jež by opakovaně použitelné krabičky stahovala a dávala čisté znovu do oběhu, ale to zase naráží na logistiku či možnosti uskladnění na prodejně. Pro bezobalový prodej tak zvažujeme všechny faktory, protože chceme dojít k jednoduchému a pohodlnému řešení jak pro naše zákazníky, tak i zaměstnance.

Zájem o bio potraviny dlouhodobě roste, předloni vzrostly jejich prodeje o 11 %, což bylo dáno tím, že jsme rozšiřovali portfolio bio ovoce a zeleniny.

Ivan Holub

Jaký podíl mají u vás nyní bio potraviny? Podle Nielsenu tvoří na celkových tržbách na českém trhu jen 1,3 %. Je to u vás podobné?  

Obdobný podíl v podstatě odpovídá i naší zkušenosti. Zájem o bio potraviny dlouhodobě roste, předloni vzrostly jejich prodeje o 11 %, což bylo dáno tím, že jsme rozšiřovali portfolio bio ovoce a zeleniny. Vloni došlo ke stagnaci zapříčiněné zejména pandemií koronaviru, nicméně zájem zákazníků o bio potraviny zůstal prakticky na stejné úrovni jako v roce 2019. Myslím si, že do budoucna budou bio potraviny vyžadovány od zákazníků čím dál více. I z tohoto důvodu se snažíme nabídku naší značky Billa Bio neustále rozšiřovat a spolu s tím zařazovat potraviny s udržitelným původem.

O které kategorie bio potravin panuje největší zájem?  

Standardně to bývá ovoce, zelenina a mléčné výrobky, protože u nich není senzitivita oproti běžné ceně konvenčního sortimentu tak vysoká. Naopak u masných výrobků je cenový rozdíl stále poměrně výrazný. Zájem mají zákazníci také o vejce z bio chovu nebo neklecových chovů, tedy od slepic z volného výběhu či halového chovu.

V rámci pilíře Zaměstnanci chcete zavést min. 10 % zkrácených úvazků na prodejnách. Jak to přispěje udržitelnosti? 

Zaměstnanci jsou nedílnou součástí našeho udržitelného přístupu, protože byznys bez lidí dělat nejde, a udržitelnost už vůbec ne. Z tohoto důvodu se snažíme zohledňovat naše pracovní podmínky a přispět k vyváženému skloubení pracovního a osobního života našich lidí. Jedním z nejefektivnějších nástrojů je možnost zkráceného úvazku, kdy se snažíme flexibilně přizpůsobit možnostem zaměstnance a dané prodejny, a přispět tak k oboustranné spokojenosti. V tomto ohledu plánujeme i celou řadu jiných aktivit.

Pro nás je obnova české krajiny zásadní, protože se týká tématu ochrany biodiverzity.

Ivan Holub

Budete pokračovat i ve výsadbě a renovaci ovocných sadů a alejí?  

Ano, je to jeden z hlavních pilířů, na kterém stojí rozvoj regionů, kde máme prodejny. Pro nás je obnova české krajiny zásadní, protože se týká tématu ochrany biodiverzity. I proto se letos chystáme investovat do obnovy sadů a alejí zhruba 7,5 mil. korun. Již jsme poptali jednotlivé obce, kde působíme, a sešlo se nám na 60 reakcí. Nyní nás čeká vybrat jednotlivá místa, kam podporu zacílíme.  

Na co se budete soustředit v dalších letech?  

V následujících letech se budeme věnovat již rozjetým projektům, které jsou v různých fázích realizace – některé na začátku, jiné se blíží do finále. Mnoho dalších čeká zatím na rozjezd. Chceme se více zabývat mimo jiné tématem neplýtvání s potravinami a spolupracovat i s dalšími neziskovými organizacemi.

Ivan Holub, koordinátor udržitelného rozvoje Billa ČR 

Rozvoj udržitelnosti v Bille má na starosti od roku 2019. Předtím působil v organizaci Byznys pro společnost, jež pomáhá mezinárodním firmám s implementací udržitelného přístupu. Spolupracoval například s firmami Samsung, Coca-Cola HBC nebo Vodafone. Svou kariéru zahájil v personalistice, kde zkušenosti sbíral převážně v mezinárodních organizacích, jako je Ferrero, PPL, DHL nebo Faurecia.

Vystudoval Vysokou školu ekonomie a management, diplomovou práci psal na téma CSR a udržitelnost.