Mediaprint & Kapa skončila v prvním čtvrtletí v zisku

středa, 19. května 2021, 10:20 Aktuality, Tisk MediaGuru

Distribuční společnost Mediaprint & Kapa ohlásila za první letošní čtvrtletí ziskové hospodaření. Firma loni prošla restrukturalizací.

Jan Stibůrek, zdroj: Mediaprint & Kapa

Jan Stibůrek, zdroj: Mediaprint & Kapa

Společnost Mediaprint & Kapa Pressegrosso, distributor tištěných periodik, dosáhla v období prvního letošního čtvrtletí zisku před zdaněním 1,3 mil. Kč při obratu 224 mil. Kč. Uvedla, že díky rozsáhlé procesní a personální restrukturalizaci společnosti, provedené v druhé polovině roku 2020, se zvýšil meziroční nárůst prodaného objemu tisku o 11% při snížení celkové remitendy o sedm procentních bodů. Loni firma skončila ve ztrátě 5 mil. Kč.

„Jsem rád, že se nám celý restrukturalizační proces podařilo zkrátit na minimum. Podařilo se nám též zásadním způsobem rozšířit naše portfolio distribuovaných titulů o nové zajímavé tituly a vydavatele. Aktivovali jsme celou řadu procesních změn v distribuci, které zvýšily meziročně výkon titulů a zároveň snížily finanční nákladovost spojenou s jejich distribucí. Pokud uvážíme, že v 1. kvartálu roku 2020 byla česká ekonomika ještě zdravá a nezasažená covidem, můžeme konstatovat, že dosažené výsledky jsou opravdu skvělé. Naše společnost je v dobré finanční kondici a procesně i personálně stabilní,“ uvedl CEO společnosti Jan Stibůrek.

-mav-