S marketingovými triky u generace Z značky neuspějí

pondělí, 24. května 2021, 16:20 Marketing MediaGuru

Pro téměř 60 % mladých z generace Z je pravda na prvním místě. Značky tak podle nich musí být především transparentní.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Marketing značek se musí změnit, pokud chtějí oslovit generaci Z, tedy mladé lidi narozené v letech 1996 až 2009. Nenechají se totiž opít rohlíkem, marketingové triky hned prohlédnou a pravda je pro většinu z nich na prvním místě. Pro značky je proto důležitá autenticita, transparentost a také schopnost naslouchat. To vše zaznělo na kulatém stole agentury McCann, jež je rovněž autorem studie Truth About Gen Z. 

Podle studie, která zpracovala přes pět tisíc rozhovorů se zástupci generace Z, až 58 % z nich věří, že je důležité vždy za všech okolností klást pravdu na první místo. Pravdivost, uvědomělost i citlivost na mnohá témata zmínil také marketingový šéf Mastercard pro západní Evropu Geoffroy Seghetti. „Mladí lidé jsou neuvěřitelní specialisté na odhalování jakýchkoli marketingových keců. Proto musí být značka ryzí, pevná v kramflecích, opravdu si myslet to, co tvrdí, jinak ji neuvěří,“ popsal. 

Častým problémem značek však je, že generaci Z nenaslouchají. „Místo naslouchání se snaží odhadnout, co si tak asi myslíme,“ uvedla Joanna Baptista, devatenáctiletá studentka a zakladatelka tří start-tupů, s nimiž se snaží bojovat proti nerovnosti ve společnosti. „Generace Z má na značky mnohem vyšší nároky. Chceme, aby dodržovaly vysoké standardy, byly udržitelné a zároveň nezůstaly stát mimo aktuální společenské hnutí, jako je například Black Live Matters,“ dodala. 

Právě angažovanost ve společenských otázkách, podpora menšin i snaha o udržitelnost jsou podle Baptisty pro mladou generaci určující, stejně jako její nebojácnost dát o svých názorech nahlas vědět. „Generace Z věnuje velkou pozornost tomu, aby byla kolektivně individualistická, což znamená, že se její zástupci snaží definovat svou identitu, chování, postoje a podle toho se vyjadřovat, zároveň však vždy promýšlí, co to vše znamená pro jejich komunitu,“ vysvětluje Rodney Collins, jenž stojí za zmiňovanou studií agentury McCann. 

Respekt k identitě je v očích generace Z zásadní, proto také tak bojuje za práva menšin. Mastercard na to například reagovala svým nedávným počinem, jenž zohledňuje potřeby transgender lidí. Pro ně uvedla možnost nechat si na platební kartu uvést jméno, které chtějí. „Naší misí je poskytovat každému bezpečné platby, a to i těm, kteří se cítí být jiného pohlaví, než se narodili,“ přiblížil Geoffroy Seghetti. 

Produktovou inovací vyšel vstříc transgender lidem i start-up Freda Health, jenž na trh uvedl speciální ekologické hygienické potřeby. „Naším cílem bylo upozornit na problém a vyvolat diskusi o tom, že menstruace není jen záležitostí žen, ale týká se i transgender osob,“ vysvětlila zakladatelka společnosti Afsaheh Parvizi-Wayne.

„Myslím, že naši generaci vystihují slova soucit a různorodost,“ shrnul Ben Conway, juniorní kreativec z londýnské pobočky agentury McCann. „A také to, že chceme být dobrými občany, sami před sebou autentičtí s respektem k individualitě druhých,“ dodala Joanna Baptista.

-stk-