UK a AMI připraví doporučení pro krizovou komunikaci státu

pondělí, 3. května 2021, 07:35 Aktuality, PR MediaGuru

Univerzita Karlova a agentura AMI Communications společně připraví doporučení pro krizovou komunikaci státu.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Institut politologických studií při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) zvítězil v grantovém řízení Ministerstva vnitra na realizaci projektu „Připravenost státu na krizovou strategickou komunikaci: Poučení z  COVID-19“.  Partnerem projektu je agentura AMI Communications, kterou zastupuje její partner Jan Kučmáš, specialista na krizovou komunikaci. Společnými silami zanalyzují dosavadní komunikaci státu a následně navrhnou pravidla krizové komunikace pro budoucí možné krize. 

Projekt bude trvat celkem dva roky. V první fázi projektu bude provedena hloubková analýza krizové komunikace vlády během pandemie. Cílem je zmapovat vnitřní procesy předávání informací ve vládní struktuře, komunikaci vlády směrem ven a její odraz v médiích, tuto část má na starosti výzkumný tým, jenž se skládá z představitelů Institutu politologických studií Univerzity Karlovy.   

Ve  druhé fázi projektu vědecký tým FSV UK a zástupci AMI Communications připraví doporučení pro krizovou komunikaci státu v  budoucích krizích.  Vycházet bude jednak z úvodní analýzy procesů, vnější komunikace a jejích dopadů a jednak ze zkušeností ze  soukromého sektoru. „Myslím, že pravidla krizové komunikace, krizové manuály a praktické zkušenosti ze soukromého sektoru mohou být přínosné pro stanovení doporučení krizové komunikace státu,“ vysvětluje Jan Kučmáš.  

-stk-