Většina spotřebitelů je unavená z planých slibů značek

pondělí, 31. května 2021, 07:35 Marketing, Výzkum MediaGuru

Až 71 % spotřebitelů nevěří, že značky doručí to, co slibují ve svých aktivitách CSR. Nadchází věk spotřebitelského cynismu.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Plané sliby značek většina spotřebitelů unavuje. Až 71 % z nich nevěří, že by značky mohly naplnit to, k čemu se zavázaly na poli společenské odpovědnosti. Důvěra k nim opět poklesla, jak ukazuje aktuální studie Meaningful Brands skupiny Havas Media. 

Podle studie klesá důvěra spotřebitelů ve značky již 12 let v řadě. Navíc 75 % značek klidně může z trhu zmizet, aniž by to lidi mrzelo nebo za ně snadno nenašli náhradu. Méně než polovina značek je v očích zákazníků důvěryhodná a pouze 34 % si myslí, že jsou značky ve svém chování transparentní. 

Až 75 % značek klidně může z trhu zmizet, aniž by to lidi mrzelo nebo za ně snadno nenašli náhradu.

Meaningful Brands

Až 73 % z 395 tisíc dotázaných z celého světa se domnívá, že by značky měly dělat něco dobrého pro společnost a planetu. Nicméně podobný podíl (71 %) zároveň nevěří, že závazkům, které značky veřejně oznámily, dostojí. Právě tento neúspěch na poli CSR může značky do budoucna ohrozit a oslabit jejich důvěryhodnost. Podle Marka Sinnocka z Havas Creative Group totiž spotřebitelé vstupují do „věku cynismu“.

„Firmy se historicky staraly o funkční a osobní potřeby lidí, ale nyní čelí mnohem větší výzvě. Čím víc značky mluví o změně na kolektivně společenské úrovni, tím více jejich slibů zůstává nenaplněných. Čím hlubší propast vzniká mezi tím, co spotřebitelé očekávají a co ve skutečnosti získávají, tím silnější bude jejich cynismus,“ vysvětluje Sinnock.

Čím hlubší propast vzniká mezi tím, co spotřebitelé očekávají a co ve skutečnosti získávají, tím silnější bude jejich cynismus.

Mark Sinnock (Havas Creative Group)

Z uvedených údajů vyplývá, že spotřebitelé mají od značek na jednu stranu vysoké nároky, na straně druhé jim ale nedůvěřují. Od značek s reputací  nebo těch, které negenerují jen zisk, ale snaží se svými aktivitami zlepšit své okolí, nakupuje raději 64 % respondentů, což je o 10 pb. více než před dvěma lety. Více než polovina (53 %) je za produkty těchto značek ochotno zaplatit více. Vliv aktivismu značek na nákupní chování nebo vnímání značky podporuje i jarní studie společnosti Piplsay.

Polovina spotřebitelů hodnotí aktivismus značek pozitivně

pátek 9. dubna 2021

Navzdory rizikům, že značky nenaplní požadavky spotřebitelů, studie podtrhuje i příležitosti, které současnost přináší. Dvě třetiny dotázaných by rády měly se značkami smysluplnější zkušenosti a 77 % od nich očekává, že je značky podpoří v časech krize, například ve snaze o ochranu životního prostředí, finanční zdraví či propojení s blízkými.

-stk-