Atmedia Index: Nejlépe hodnocené jsou ČT:D, NG a Prima Zoom

pátek, 18. června 2021, 10:45 Aktuality, TV, Výzkum MediaGuru

Podle nového projektu Atmedia Index, který hodnotí televizní stanice na základě kvalitativních parametrů, se mezi TOP tři zařadily ČT:D, National Geographic a Prima Zoom.

Ukázka z Atmedia Index, zdroj: Atmedia

Ukázka z Atmedia Index, zdroj: Atmedia

Nejlépe hodnocenými televizními stanicemi jsou ČT:D, National Geographic a Prima Zoom. Ukazují to výsledky Atmedia indexu – nového projektu mediálního zastupitelství Atmedia. Cílem společnosti je poskytnout televiznímu a mediálnímu trhu data kvalitativního hodnocení televizních stanic.

Atmedia index je výsledkem pravidelného dotazování více než čtyř tisíc respondentů, kteří hodnotí 64 televizních stanic v osmi tematických okruzích na základě sedmi kvalitativních atributů. Patří k nim například vizuální identita televizní stanice, atraktivita pořadů, pestrost a rozsah jejich nabídky nebo doporučení televizního kanálu vyjadřující loajalitu diváků (tzv. NPS). „Na základě výsledků hodnocení jednotlivých atributů vytváříme Atmedia index – srozumitelný ukazatel úspěšnosti značky jednotlivých televizních stanic, který umožňuje srovnání s konkurencí,“ popisuje nový projekt Michaela Vasilová, Managing Director ve společnosti Atmedia. Dodává, že součástí výzkumu jsou také informace o spontánní a podpořené znalosti jednotlivých televizních stanic.

Atmedia index chce televizním stanicím ukázat, v jakých oblastech je jejich značka silná, ve kterých má naopak prostor pro růst a i to, jak si stojí v porovnání s konkurencí. Televizním stanicím, zadavatelům televizní reklamy i televizním operátorům poskytuje Atmedia index také informace o zákaznické zkušenosti, spokojenosti s jednotlivými televizními stanicemi a loajalitě jejich diváků. Doplňuje tím data z peoplemetrů a dokresluje informace o celkové úspěšnosti televizních stanic.

„Díky peoplemetrům víme, jaké sledovanosti dosahují jednotlivé televizní stanice, kteří diváci je sledují a kdy. Prostřednictvím Atmedia indexu můžeme nově vyjádřit, jak tyto televizní stanice jejich diváci hodnotí a jak je vnímají. Naším cílem je představit českému televiznímu a mediálnímu trhu komplexní data kvalitativního hodnocení televizních kanálů,“ dodává Vasilová.

Průzkum provádí společnost Atmedia dvakrát ročně a celkově se jej účastní 4113 respondentů z Českého národního panelu. Sběr dat realizuje výzkumná agentura Nielsen Admosphere. „Atmedia index je dlouhodobý projekt. Jednotlivá data budeme každý rok aktualizovat s cílem poskytnout potenciálním zájemcům vždy čerstvé výsledky. Ty jim umožní sledovat vývoj hodnocení značky a srovnání s konkurencí v dlouhodobém kontextu,“ říká Vasilová.

Aktuální výsledky Atmedia indexu ukazují, že čeští diváci obecně nejlépe hodnotí dokumentární stanice. Z deseti televizních stanic s nejvyšším indexem patří celá polovina do této kategorie. Své místo v žebříčku mají také zástupci dětských, filmových nebo sportovních stanic. Na prvních příčkách se umístily ČT :D, National Geographic a Prima Zoom.

Data za rok 2020 také ukazují, že mezi jednotlivými televizními stanicemi jsou znatelné rozdíly. Největší rozptyl v hodnocení televizních stanic mají hudební kanály

-mav-