Lineární TV se přesouvá k digitální, roste streaming

středa, 21. července 2021, 07:25 TV, Výzkum MediaGuru

Hlavní zápas se podle prognózy agentury Nielsen povede především o celkový čas, který domácnosti sledováním televizní obrazovky tráví.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Lineární televize stále zůstává významným nástrojem k oslovení masového publika, role televizní obrazovky se ale postupně přesune od lineární k digitální. Zároveň se zvyšuje důležitost streamingu. Uvedené trendy ovlivní vývoj v audiovizuálním segmentu v následujících letech, predikuje výzkumná agentura Nielsen. Prognózu představila na úterní online prezentaci Stav globálních médií. Vedle dvou zmíněných trendů považuje za rozhodující také rostoucí vliv sociálních médií.

I přes celkový vysoký zásah lineární televize poukazuje Nielsen na to, že sledovanost lineární televize každoročně ve světě v průměru klesá o 2-3 %. „Nejde o dramatický pokles, ale tento pokles je viditelný. Přesto je lineární televize stále kriticky důležitá a několik dalších let bude,“ uvedl na prezentaci Ranjeet Laungani z výzkumné agentury Nielsen.

Očekává přitom, že hlavní zápas se povede především o celkový čas, který domácnosti sledováním televizní obrazovky tráví. Postavení televizní obrazovky se podle výzkumníků transformuje od lineární k digitální. Tradiční vysílatelé lineární televize se snaží přicházet s nabídkou videa na vyžádání (VOD), na druhé straně původně digitální hráči hledají cestu k lineární nabídce. Rozhodujícím se má tak stát celkový čas věnovaný sledování „velké obrazovky“. Nielsen proto začal na americkém trhu s mapováním celkového „televizního času“ podle jednotlivých typů – klasické lineární televize, streamingu nebo kabelové televize.  

Zdroj: twitterový účet Nielsen

Z dat výzkumné agentury zatím nevyplývá, že by televizní zadavatelé krátili své reklamní rozpočty pro lineární televizi. Přestože většina z nich do průzkumu uvedla, že plánuje výši rozpočtu pro reklamu v lineární TV v následujících 12 měsících ponechat na srovnatelné úrovni a menšina zvažovala i snížení, realita tomuto deklarovanému chování neodpovídá. Za období prvního čtvrtletí 2021 se celosvětově investice do lineární TV zvýšily o 7 %, což bylo více, než kolik představoval v tomto období celkový růst mediálních investic (+5 %).

Na některých trzích (jižní Amerika, jihovýchodní Asie, jižní Afrika) neplatí, že by lineární televizi sledovali převážně diváci starší 50 let, v publiku jsou více než v západní Evropě nebo v USA zastoupeni mladší diváci, a to většinově do 49 let. Zároveň mezi streamingovými službami jsou rozdíly v demografii publika, které oslovují. Například Amazon Prime Video oslovuje starší diváky než Disney+, v případě služeb YouTube a Netflix je pak věkové zastoupení vyrovnané a napříč různými věkovými skupinami obdobné.

-mav-