Mafra v roce 2020 spadla do ztráty 868 mil. Kč

úterý, 17. srpna 2021, 13:45 Aktuality, Tisk MediaGuru

Ztráta je podle vyjádření vedení společnosti způsobena z velké části tvorbou opravných položek k dlouhodobým aktivům.

Zdroj: MediaGuru.cz

Zdroj: MediaGuru.cz

Mediální skupina Mafra snížila v loňském roce 2020, ovlivněném pandemií covid-19, tržby v meziročním srovnání o 16 % na celkových 2,66 mld. Kč. Společnost loňský rok zakončila ztrátou 868 mil. Kč. Vyplývá to z údajů zveřejněných ve výroční zprávě společnosti za rok 2020.

Ztráta je podle vyjádření vedení společnosti způsobena z velké části tvorbou opravných položek k dlouhodobým aktivům. „V souvislosti s dopady pandemie covid-19 identifikovala společnost v průběhu roku 2020 indikátory znehodnocení dlouhodobých aktiv v printové oblasti. Prostřednictvím opravné položky bylo následně adekvátně upraveno ocenění těchto aktiv na jejich zpětně získatelné částky," uvádí.

Vedení rovněž konstatuje, že do celkového hospodaření společnosti Mafra se v roce 2020 negativně promítly dopady vládních opatření omezujících ekonomku v souvislosti s první i druhou vlnou covidové pandemie. Utlumení české ekonomiky mělo podle managementu největší dopad na inzertní příjmy, kde nastal pokles ve všech mediatypech, Obdobný vývoj zaznamenal také prodej novin a časopisů, kde došlo k poklesu ve volném prodeji i k rušení předplatného ze strany velkých předplatitelů. Nadále ale naopak rostl záběr online aktivit, a to jak u portálu iDnes.cz a jeho placené prémiové nadstavby iDnes Premium, tak i u neobsahových produktů.

V letošním roce předpokládá společnost částečný nárůst distribučních i inzertních příjmů z printových médií v důsledku očekávaného uvolnění proticovidových opatření. S nárůstem počítá rovněž v online sektoru. V letošním roce se pak chce zaměřit na stabilizaci a efektivitu externích tiskových zakázek.

-mav-