Nové studio TV Nova má podpořit příklon k serióznímu zpravodajství

pondělí, 27. září 2021, 07:30 TV MediaGuru

Zavedením nového zpravodajského studia a grafického stylu chce Nova zpřehlednit a vyčistit prezentaci televizního zpravodajství.

Zdroj: MediaGuru.cz

Zdroj: MediaGuru.cz

Nové zpravodajské studio TV Nova, které televize poprvé představila na začátku září, má podtrhovat příklon k serióznímu zpravodajství této televizní skupiny. Studio bylo vystavěno na místě předchozího zpravodajského studia, ve srovnání s ním ale opustilo některé tradiční prvky. Grafické ztvárnění studia a prezentace televizního zpravodajství má vést podle ředitele zpravodajství TV Nova Kamila Housky a šéfredaktora zpravodajství TV Nova Michala Kratochvíla k větší čistotě a přehlednosti. „Cílem nové koncepce zpravodajského studia je eliminovat rušivé prvky,“ vysvětluje Michal Kratochvíl.

Na rozdíl od dřívější prezentace absentuje v nové podobě znělka Televizních novin. Její hudební tóny byly zakomponovány do časového odpočtu začátku relace. Prostor za moderátory, kterému dominuje velká obrazová plocha, se teď Nova snaží držet co možná nejčistší bez zbytečných vizuálních vjemů. „Tematické obrázky za zády moderátorů jsme zcela zrušili. Ty teď diváci najdou na zobrazovací stěně vlevo od moderátorů. Používáme pro ně výhradně fotografie, přestali jsme využívat videa. Fotografie musí být jasné, stylizované a musí z nich být na první pohled zřejmé, co mají sdělovat. Stejně tak titulky musí být přehledné a čisté,“ dodává Kratochvíl.

I to je důvodem, proč se v nové podobě neobjevují za moderátory prvky typu grafů, tabulek nebo jiných srovnávajících údajů a moderátoři sedí před klidným pozadím. „Snažíme se upřednostnit moderátora, je to současný trend. Stejně jako bylo dříve trendem používat projekční stěnu, tak teď naopak vývoj směřuje ke zklidnění. Chceme, aby se diváci soustředili na to, co moderátoři říkají,“ říká dále Michal Kratochvíl. Pro různé grafické prvky je v případě použití vyhrazena boční obrazovka nebo obrazovka v druhé části studia. „TV Nova se dlouhodobě svým zpravodajským konceptem snaží jít do serióznosti. Chceme být důvěryhodní a budovat značku. Nova se vyvíjí se společností. V 90. letech bylo běžné, že se objevovaly různé syrové záběry z tragických událostí, ale diváci Novy dnes chtějí serióznější zprávy a ukazují to i čísla. Diváky jsme příklonem k serióznějšímu zpravodajství neztratili,“ dodává Michal Kratochvíl.

Moderátoři večerní relace se při snímání z nového studia objevují také víc na straně, živé vstupy jsou umístěny ve stěně (dříve to byla okna) a také ubývá situací, ve kterých se používá čtecí zařízení. „Zvyšuje se množství záběrů z jeřábu a v tu chvíli nelze použít čtecí zařízení. Je to opět rozdíl oproti 90. letům, kdy moderátoři zprávy jen četli. Jejich práce se změnila, dnes musí umět reagovat, řadu věcí nečtou a například při živých vstupech čtecí zařízení nepoužívají vůbec,“ dokládá Kamil Houska.

TV Nova ukázala novou podobu zpravodajského studia

čtvrtek 2. září 2021

Nové zpravodajské studio TV Nova je postaveno na oválném půdorysu, v každé části pomyslného oválu je umístěn kulatý moderátorský stůl. Ze studia se vysílají především zpravodajské a publicistické pořady (Televizní noviny, Odpolední TN, Polední TN, Počasí, Sport, Střepiny), využito je rovněž pro letošní volební vysílání a vysílají se z něj také živá studia fotbalových přenosů Ligy mistrů, které od letošního podzimu vysílají kanály Nova Sport 3 a Nova Sport 4.

-mav-