CNC loni mírně zvýšila obrat, zůstala ale ve ztrátě

pátek, 15. října 2021, 10:20 Aktuality, Tisk MediaGuru

Obrat společnosti Czech News Center se loni mírně zvýšil, a to díky fúzi s firmou Czech Print Center. Výsledek hospodaření zůstal kvůli účtování odpisů ve ztrátě.

Budova Czech News Center, zdroj: MediaGuru.cz

Budova Czech News Center, zdroj: MediaGuru.cz

Společnost Czech News Center (CNC) dosáhla v loňském roce obratu ve výši 2,122 mld. Kč, což představovalo 4% meziroční nárůst. Podle zdůvodnění společnosti ve výroční zprávě souvisel především s fúzí se společností Czech Print Center. Tato fúze kompenzovala pokles obratu, způsobený pandemií covid-19.

Z rozpisu výnosů je zřejmé, že pokles se více odrazil na tržbách z prodeje novin a časopisů a méně na tržbách z prodeje inzerce. 

Struktura výnosů (tis. Kč) CNC v roce 2020

  2020 2019 změna (%)
tržby z prodeje novin a časopisů 866 513 1 026 004 -15,5
tržby z prodeje inzerce 959 737 1 013 182 -5,3
tržby za polygrafické služby 295 240 NA NA

Zdroj: výroční zpráva Czech News Center

Provozní zisk před odečtením odpisů (EBITDA) dosáhl výše 182 mil. Kč, což bylo meziročně o 12 % méně. Údaje ale z důvodu výše zmíněné fúze není zcela srovnatelným s předchozím obdobím.

Výsledek hospodaření skončil v roce 2020 celkově ztrátou -363 mil. Kč (v r. 2019 ztráta 137,5 mil. Kč). „Výsledek je významně ovlivněn účtováním odpisů z oceňovaného rozdílu z nabytého majetku ve výši 386 mil. Kč z titulu dřívějších fúzí. Meziroční zhoršení celkového hospodářského výsledku ovlivnil rovněž horší finanční výsledek ve výši -161 mil. Kč zejména vlivem kurzových ztrát z přecenění úvěrů a eliminaci dividend z CPC vlivem fúze," uvádí management společnosti ve výroční zprávě.

Společnost dále konstatuje, že v letošním roce očekává zlepšení hospodářských výsledků vlivem posílení online aktivit, růstu online inzertních výnosů a rozšířením crossmediální spolupráce v rámci skupiny Czech Media Invest.

Czech News Center je vydavatelem deníků (Blesk, Aha, Sport, E15) a řady časopisů (např. Reflex, Svět motorů, AutoTip, ABC, Lidé a země, Sluníčko, Mateřídouška, Moje psychologie, Dieta nebo časopisy pod značkou Blesk a aj).

-mav-