Model lidských plic od KB upozorňuje na měnící se klima

středa, 13. října 2021, 12:50 Aktuality, Marketing MediaGuru

Cílem instalovaného modelu lidských plic je upozornit na měnící se klima planety a vyvolat diskuzi nad změnou našeho chování směrem k udržitelnému rozvoji.

Model plic na pražském Andělu, zdroj: Komerční banka

Model plic na pražském Andělu, zdroj: Komerční banka

Na pražském Andělu byl instalován model lidských plic. Cílem je upozornit na měnící se klima naší planety a vyvolat diskuzi nad změnou našeho chování směrem k udržitelnému rozvoji. Plíce proto budou v průběhu času černat, aby ukázaly důsledky znečištění. Za akcí stojí Komerční banka, která v rámci kampaně OCO2JDE edukuje a zároveň vyzývá k udržitelnosti. Ambasadorem celé kampaně je Ben Cristovao.

„Pro zmírnění dopadů klimatických změn je, a do budoucna bude čím dál více nutné, chovat se udržitelně. EU se zavázala k rozvoji, který naplňuje potřeby současných generací, aniž by ohrozil schopnost budoucích generací uspokojit své vlastní potřeby, a to je pravidlo, kterým by se každý z nás měl řídit každý den,“ uvádí Jitka Haubová, členka představenstva Komerční banky.

Ve světě vzniká stále více iniciativ vyzývajících k nutnosti udržitelného chování. Za tím se skrývá nejen snižování emisí CO2, ale také nalezení a využívání obnovitelných zdrojů či aplikace tzv. cirkulární ekonomiky, která s odpady nakládá jako s cenným materiálem a vrací je zpět do oběhu. Pomoci se snižováním ekologické zátěže by ale měly také firmy. „Uvědomujeme si, jak významné je nejen na problematiku upozorňovat, ale ji aktivně podporovat a jít příkladem. Do roku 2026 jsme se například zavázali dosáhnout uhlíkové neutrality. Jen za loňský rok jsme ji dokázali snížit o 35 %,“ doplnila Jitka Haubová.

Komerční banka navíc omezuje financování projektů s negativním dopadem na životní prostředí, a naopak podporuje projekty zaměřené na udržitelný rozvoj.

Umělecká instalace modelu plic bude na pražském Andělu vystavena do 3. listopadu. Projekt podpořily známe osobnosti, mezi nimi například Ben Cristovao, který je zároveň ambasadorem celé kampaně OCO2JDE, nebo Lucie Vondráčková. Podporu získal také od Dopravního podniku hl. m. Prahy.

-mav-