Peče celá země byla loni komerčně nejúspěšnějším pořadem ČT

pondělí, 25. října 2021, 12:25 TV MediaGuru

Reklamní výnosy České televize byly v roce 2020 kvůli pandemii nižší, než se původně předpokládalo. Z jednotlivých pořadů, které ČT spolufinancuje z obchodních výnosů, byla nejúspěšnějším pořadem reality show Peče celá země.

Peče celá země, zdroj: Česká televize

Peče celá země, zdroj: Česká televize

Výnosy z prodeje komerčních sdělení České televize dosáhly v loňském roce 351,6 mil. Kč. Výsledek byl poznamenán nástupem pandemie covid-19 v tomto roce. Rozpočet původně předpokládal výnosy na úrovni 399,6 mil. Kč. Výnosy z reklamy na ČT jsou podstatně navázány na sportovní akce a vzhledem k tomu, že kvůli pandemii loni došlo k jejich četnému rušení či přesunu, odrazilo se to na celkovém výsledku. V průběhu roku byl proto snížen plán výnosů ČT z komerčního vysílání a oproti tomuto plánu byly výsledné výnosy nakonec vyšší o 126 %. Největší ztráty souvisely se zrušením či přesunem hokejového mistrovství světa, fotbalového Eura a LOH 2020. Všechny tyto sportovní události byly přesunuty do roku 2021.

Z roční zprávy o vývoji úseku obchodu ČT v roce 2020 rovněž vyplývá, že nejvyšší obchodní výnosy přináší ČT sponzoring, společně s product placementem a bartery (249,5 mil. Kč) a vysílání klasických reklamních spotů (61,5 mil. Kč).

Výnosy z prodeje komerčních sdělení ČT v roce 2020

  2020 (tis. Kč)
reklama 61 477
sponzoring, PP, barter 249 474
celé programy 12 074
internet 7 368
teletext 200
SMS/ATX 19
jiné vysílání 20 962
celkem 351 574

Zdroj: ČT, Informace o činnosti úseku obchodu za rok 2020 pro Radu ČT

Z obchodních výnosů pak byly v loňském roce spolufinancovány i některé pořady (Herbář, Zdravotní test národa, Kluci v akci, Milovníci vína, Manu a Matěj na cestě, Mistři medicíny, Všechno, co mám ráda, Peče celá země, Toulavá kamera a další). Souhrnně vyneslo zapojení partnerů v těchto pořadech 36,1 mil. Kč. „Nejúspěšnějším pořadem loňského roku, na kterém se dalo realizovat největší část obchodního plnění, byl cyklus Peče celá země," uvedl na zasedání Rady ČT v minulém týdnu obchodní ředitel Hynek Chudárek. První řada Peče celá země se vysílala od ledna do poloviny března 2020, průměrně ji sledovalo 1,3 mil. diváků starších 15 let. 

V pořadu Peče celá země byl využit product placement i sponzoring a s pořadem se spojily např. značky ETA, Dr. Oetker, Madeta, Potten & Pannen, Mlýn Perner Svijany a také Státní zemědělský intervenční fond. Kniha vydaná k pořadu Peče celá země se také stala nejúspěšnější loňskou knihou z Edice ČT (dosud prodáno 8 tisíc kusů). Česká televize plánuje novou řadu pořadu vysílat v roce 2022 a předpokládá i uvedení další knižní řady. 

Ve spolupráci se státní správou pak vzniklo několik pořadů. Například s podporou ministerstva zemědělství minipořady na ekologická témata Kapka vody I. a II. nebo minipořad Všežralovo bistro na podporu zdravé výživy. S ministerstvem průmyslu a obchodu vznikl minipořad popisující jednotlivá pravidla při rozvolňování opatření proti covid-19 nebo minipořad Pokrok nezastavíš věnovaný přechodu na DVB-T2.

Objem, který ČT může věnovat komerčnímu vysílání, je ze zákona značně omezen. Čas vyhrazený reklamě na programech ČT2 a ČT sport nesmí přesáhnout 0,5 % denního vysílacího času na každém z těchto programů. Výnos z reklamy vysílané na programu ČT2 je odváděn do Státního fondu kultury ČR. Výnos z reklamy vysílané na programu ČT sport je podle zákona vázaný na výrobu a vysílání pořadů se sportovní tematikou.

-mav-