IAB: Investice do online reklamy porostou i v roce 2022

středa, 1. prosince 2021, 07:30 Internet & Mobil MediaGuru

Dynamika růst investic do digitální reklamy zůstane v Evropě vysoká i v příštím roce, přestože letošní rok svým tempem nepřekoná.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Reklamní investice v digitálu mají podle čerstvého odhadu mezinárodní organizace IAB Europe vzrůst v roce 2022 na evropském kontinentu o 14,4 % oproti roku 2021. Přestože oproti letošnímu roku se jedná o zpomalení dynamiky (pro rok 2021 odhadován meziroční růst o 28,6 %), jedná se stále o citelný nárůst. Na úterním semináři IAB to uvedl analytik Daniel Knapp.

Prognózovaný vyšší než 14% růst je totiž vyšší, než kolik představoval průměrný růst investic do online reklamy v období několika let do roku 2019, tedy před nástupem pandemie covid-19 (viz graf). V následujících letech do roku 2026 je také předpovídán růst investic do online reklamy, i když nižší než pro příští rok. 

Odhad meziročního vývoje investic do digitální reklamy, zdroj: IAB Europe

Odhad meziročního vývoje investic do digitální reklamy, zdroj: IAB Europe

Stejně jako v letošním roce patří k nejdynamičtěji využívaným formátům videoreklama, reklama na sociálních médiích a také audio reklama, která má být druhý rok po sobě vůbec nejrychleji rostoucím formátem. Většina online formátů poroste příští rok dvouciferně. 

Odhad meziročního vývoje investic jednotlivých formátů digitální reklamy 2020-2022, zdroj: IAB Europe

Odhad meziročního vývoje investic jednotlivých formátů digitální reklamy 2020-2022, zdroj: IAB Europe

IAB předpokládá, že i přes výskyt nové varianty koronaviru omicron a přes možný příchod lokálních lockdownů nebudou negativní dopady na digitální reklamu významné. „Byznysová a spotřebitelská důvěra zůstávají na vysoké úrovni a je nepravděpodobné, že spadnou na úroveň roku 2020," nastínil Knapp. Ani ekonomická nejistota není už tak silným faktorem pro rozhodování marketérů jako na začátku roku 2020. 

Digitální reklama má i příští rok těžit z příchodu nových zadavatelů a z toho, že na ni spoléhá značná část firem středního a malého podnikání (SMB), pro které je klíčovým komunikačním kanálem. Ze zpětného hodnocení také vyplývá, že změny na makro úrovni, které přinesla pandemie, urychlily dlouhodobý růst digitální reklamy. 

Jistou míru pozornosti bude muset budit připravovaná regulace na evropské úrovni a probírané omezení cílení reklamy.  Nemělo by to ale ovlivnit výši investic určených do digitální reklamy, spíše to, do jakých formátů budou směřovány.

-mav-