RTBium optimalizuje čas strávený s online reklamou

úterý, 23. listopadu 2021, 07:30 Internet & Mobil MediaGuru

Omnicom Media Group zavádí RTBium, interní nástroj pro optimalizaci vizibilního času programatické online reklamy.

Zdroj: MediaGuru.cz

Zdroj: MediaGuru.cz

V online marketingu se dlouhodobě řeší, jak efektivně optimalizovat kampaně tak, aby vedly ke zvýšení povědomí o značce (brand awareness). Dosavadní optimalizace v programatickém nákupu totiž mají stále své limity. Umožnují sice vhodně optimalizovat zásah, frekvenci či vizibilitu kampaní, ale nepracují s dalším významným faktorem, kterým je vizibilní čas reklamy – tedy doby, po kterou uživatel reklamu vidí a vnímá. Omnicom Media Group (OMG) teď přichází s interně vyvinutým nástrojem RTBium, který pracuje s navyšováním času věnovaného sledování reklamy.

Právě čas strávený s reklamou je dalším zásadním faktorem, který má vliv na vybavitelnost značky, produktu či nabídky jako takové. Klíčových je především prvních 30 vteřin, přičemž prvních 10 vteřin zajistí přibližně 50 % z celkového efektu vybavení a rozpoznání reklamy. RTBium umožňuje optimalizovat nárůst času vizibilní reklamy při snížení nákladů na cenovou jednotku. Ta je vyjádřena cenovým ukazatelem CPVS (Cost per Visible Seconds). Tedy jde o cenu za vizibilní vteřinu.

„CPVS vnímáme jako plnohodnotnou nákupní jednotku a metriku, na kterou bychom měli v případě awareness kampaní upínat mnohem více svoji pozornost. Společně s metrikami frekvence a zásahu je čas trávený s reklamou nezbytným faktorem pro pozitivní dopad na účinek brand awarenessových kampaní,“ vysvětluje Marek Pohanka, Head of Programmatic ve skupině OMG. Dodává, že i tato cenová metrika CPVS je proměnlivá v čase a dynamicky se do ní promítají vlivy jednotlivého podílu umístění, bannerů, sezonality a ceny v aukci. „Naším cílem není odstranit tyto výkyvy, to ani nelze. Chceme ale držet cenu a kvalitu v čase na lepší úrovni než při optimalizaci na stávající a dostupné cíle zobrazení, zásahu či vizibility.“

Princip optimalizace spočívá ve dvou krocích – RTBium získává z granulárních dat na úrovni jednotlivých impresí informace, na základě kterých identifikujeme domény a umístění s větší a menší délkou vizibilního času. „Následně umístění a doménu prioritizujeme či penalizujeme dle jejich výkonu. V důsledku tak navyšujeme průměrný čas zobrazení reklamy pro každou cílovou skupinu a kampaň separátně dle reálného výkonu a potenciálu,“ popisuje Matěj Linek, člen týmu Annalect, který nástroj vyvíjí.

Klienti Omnicom Media Group mohou nově využít optimalizace zohledňující také čas trávený s reklamou, a tím i zvýšit vybavitelnost kampaní při stejných finančních prostředcích.

-mav-

Pozn.: Provozovatelem serveru MediaGuru.cz je společnost PHD, která je součástí Omnicom Media Group