Vyšla knižní publikace Fotografie nového milénia

pátek, 12. listopadu 2021, 15:20 Aktuality, Tisk MediaGuru

Publikace obsahuje statě věnující se komunikaci a myšlení obrazem a texty o scénologii obrazu i práci s barvou v digitálním prostředí.

Přebal knihy Fotografie nového milénia, zdroj: Marian Beneš

Přebal knihy Fotografie nového milénia, zdroj: Marian Beneš

Vyšla kniha s názvem Fotografie nového milénia a s podtitulem „Od technických mutací k poetice autorské tvorby“. Přes tvůrčí práci a teoretickou reflexi zkoumá vliv nových technologií na tradici fotografického oboru i na nastupující generaci mladých autorů.

Publikace obsahuje mimo jiné nejúplnější sebraný soubor statí prof. Miroslava Vojtěchovského věnujících se komunikaci a myšlení obrazem a texty o scénologii obrazu i práci s barvou v digitálním prostředí dr. Mariana Beneše. Prostřednictvím ukázek prací pedagogů, studentů a absolventů ateliéru Aplikovaná a reklamní fotografie FUD UJEP naznačuje možné způsoby vývoje soudobé vizuální tvorby.

Publikaci sestavil a vydal Marian Beneš jako poděkování a poctu pedagogické a tvůrčí práci prof. Miroslava Vojtěchovského, předního českého fotografa, pedagoga, teoretika a kurátora, se kterým více než 15 let pedagogicky i profesně spolupracoval (v období 2005-2020).

Knihu lze zakoupit na webu https://www.knihafotografie.cz/. K dispozici jsou také sběratelské tisky.

-mav-