Zájem o zpravodajství na chytrých mobilech se v Česku zvýšil

čtvrtek, 18. listopadu 2021, 07:30 Internet & Mobil, Výzkum MediaGuru

O necelých 20 % se za tři roky zvýšil zájem lidí o sledování internetového zpravodajství na mobilu, tabletu nebo čtečce, naznačují data výzkumu Media projekt.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

O necelých 20 procent se za poslední tři roky zvýšil zájem lidí o sledování internetového zpravodajství na chytrém mobilu, tabletu nebo čtečce. Podle výzkumu Media projekt za 2. a 3. čtvrtletí 2021 zajímá v Česku tato forma konzumace denního zpravodajství 5,8 milionů osob (66 %) ve věku 12-79 let, což od roku 2018 představuje nárůst o téměř 800 tisíc osob. 

Z pohledu absolutních čísel je sledovanost internetového zpravodajství na mobilních telefonech, tabletech a čtečkách nejvyšší ve věkové kategorii 30-39 let. Z hlediska rozložení věkových skupin v populaci ČR je výraznější především ve věkových skupinách do 50 let, poté se s postupem věku snižuje.  Převažují také lidé se středoškolským vzděláním s maturitou a se vzděláním vysokoškolským.

Vyšší čtenost zpravodajství v chytrých mobilech souvisí s rozšířením těchto zařízeních v populaci České republiky. Za období tří let se penetrace chytrých mobilů zvýšila na 78,5 %, což představuje téměř 7 mil. lidí 12-79 let, ukazuje dále výzkum Media projekt.

Vývoj penetrace chytrých mobilů, tabletů a čteček v populaci ČR 12-79 od 2015 do 2021, zdroj: Media projekt, Unie vydavatelů, ASMEA, Median, Stem/Mark

Vývoj penetrace chytrých mobilů, tabletů a čteček v populaci ČR 12-79 od 2015 do 2021, zdroj: Media projekt, Unie vydavatelů, ASMEA, Median, Stem/Mark

Také denní sledování zpravodajství internetových novin a časopisů na chytrých telefonech nebo tabletech a čtečkách se v Česku za poslední tři roky zvýšilo o více než pětinu. Denně jej sleduje přes 2 miliony lidí ve věku 12-79 let (24 %). Několikrát týdně a alespoň jednou týdně pak souhrnně další téměř dva miliony osob. V absolutních hodnotách tak nejčastěji činí lidé ve věku 30-49 let, významné zastoupení má také ve věkových skupinách 20-29 let a 50-59 let.

-mav-