Kaufland a Lidl přejdou na 100 % energie z obnovitelných zdrojů

čtvrtek, 9. prosince 2021, 07:25 Aktuality, Retail MediaGuru

Od ledna 2022 plánují oba obchodní řetězce využívat 100 % energie z obnovitelných zdrojů a do roku 2030 sníží provozní emise CO₂ o 80 %.

Zdroj: Kaufland

Zdroj: Kaufland

Obchodní řetězce Kaufland a Lidl, patřící do skupiny Schwarz, od ledna 2022 plánují využívat 100 % energie z obnovitelných zdrojů. Do roku 2030 pak sníží provozní emise CO₂ o 80 %.

V srpnu 2020 se skupina Schwarz oficiálně připojila k iniciativě Science Based Targets (SBTi) a zavázala se k formulování vědecky ověřených klimatických cílů. Analyzovala svou CO₂ stopu a vypracovala klimatickou bilanci, na základě metodiky SBTi stanovila klimatické cíle a podpořila je opatřeními. Tyto vědecky podložené cíle nyní byly iniciativou SBTi validovány a schváleny.

Plán skupiny se nezaměřuje jen na emise ve vlastních provozech a prodejnách, ale zabývá se také emisemi, které vznikají v předřazených dodavatelských řetězcích obou společností. Ke snižování emisí chtějí motivovat i své dodavatele. Ti z nich, kteří jsou zodpovědní za 80 % emisí souvisejících s výrobkem, budou povinni stanovit si do roku 2026 vlastní klimatické cíle podle kritérií iniciativy SBTi.

Řetězce chtějí do roku 2030 snížit provozní emise o více než 80 % (v porovnání s rokem 2019) a dosáhnout klimatické neutrality svých provozních emisí (Scope 1 a 2) pomocí offsetových projektů - Lidl od roku 2022, Kaufland nejpozději do roku 2025.

Retailové řetězce přicházejí s ekologickými iniciativami

pátek 16. července 2021

-zue-