Čisté reklamní výdaje na Slovensku loni rostly, trend vydrží

sobota, 29. ledna 2022, 08:05 Slovensko Ivan Krasko

Čisté investice do reklamy ve slovenských médiích se loni meziročně zvýšily o 10,7 %. Polepšily si TV, online a rádio. Také výhled pro letošní rok je optimistický. Odhad růstu podle agentury Unimedia je ale nižší, než byl v roce 2021.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Slovenský reklamný trh sa zotavuje z pandémie. Po prvom covidovom roku 2020, kedy čisté reklamné investície klesli medziročne o 5,6%, prišiel v roku 2021 dvojciferný rast. Pozitívny je aj výhľad na rok 2022, k čomu najviac prispeje online a televízia. Vyplýva to z odhadov najväčšej slovenskej mediálnej agentúry Unimedia, ktoré nám poskytla.

Najviac rástol online

Čisté reklamné výdavky na slovenskom trhu dosiahli v roku 2021 úroveň 389,1 milióna eur a medziročne rástli o 10,7%, ako ukazujú dáta Unimedie.

Najviac si polepšil online: medziročne o 27,8 milióna eur, respektíve 21%, na 160,4 milióna. Táto suma obsahuje aj investície do Facebooku a Googlu.

televíznej reklame sa minulý rok preinvestovalo o 12,5 milióna eur viac ako v roku 2020, čo znamená nárast o 7,8%. Televízia ostala komerčne najsilnejším mediatypom na Slovensku so 172,4 miliónmi eur.

Printy zaznamenali mierny pokles. Naopak, rádio si mierne polepšilo, keď sa mu v minulom roku podarilo zvýšiť reklamné objemy o 1,6% na 17,37 milióna.

Pandémia naďalej výrazne zasahuje do outdooru a kinobiznisu. Oba mediatypy v minulom roku klesali dvojciferne. Outdoor, ktorý bol pred prepuknutím pandémie tesne pod 30 miliónmi, sa v prvom pandemickom roku 2020 prepadol o tretinu pod 20 miliónov a minulý rok ďalej klesal, konkrétne o 12,2% na 17,3 milióna eur.

Podobne je na tom menší mediatyp kino. Roky pred pandémiou sa v ňom preinzerovalo spravidla 1,5-1,7 milióna eur, v roku 2020 spadol na 400 tisíc eur a minulý rok klesol o ďalších 10% na 360 tisíc eur. Z dôvodu protipandemických opatrení boli kiná na Slovensku zatvorené takmer polovicu roka 2021.

Odhad reklamných výdavkov 2021 vs. 2020 (v eurách)

Mediatyp 2020 2021 Posun 2021 vs. 20
TV 159 900 000 172 400 000 +7,8%
Online 132 600 000 160 400 000 +21,0%
Print 22 400 000 21 800 000 -2,7%
Rádio 17 100 000 17 370 000 +1,6%
Outdoor 19 700 000 17 300 000 -12,2%
Kino  400 000  360 000 -10,0%
Spolu 352 100 000 389 600 000 +10,7%

Zdroj: odhad agentúry Unimedia. Reálne mediálne výdavky – ATL, total SK trh vrátane priamych klientov. Zaokrúhlené. Online obsahuje aj odhad pre Facebook a Google

Prognóza 2022: Rast o 4 percentá

Ako bude vyzerať aktuálny rok? „Očakávame, že rok 2022 bude rastúci z hľadiska čistých mediálnych investícií opätovne pre online a TV a zároveň aj pre OOH a kino, teda dva mediatypy, ktoré zaznamenali za posledné dva roky najväčšie poklesy,“ hovorí Commercial Director agentúry Unimedia Miroslav Pleško.

Celkovo má slovenský reklamný trh v roku 2022 rásť o 4% na 405,3 milióna eur. Televízia porastie približne o 4,1%, online o 6%.

Unimedia predpokladá 5-percentný pokles printu. Ten v kombinácii dlhodobo klesajúceho trendu záujmu o jeho reklamný priestor a pandémie zaznamenal výrazný prepad: kým v „štandardnom“ roku 2019 v ňom bola inzercia za 29,6 milióna, v roku 2020 spadol na 22,4 milióna. K číslam pred pandémiou sa print už nepriblíži: v minulom roku v reklame zobchodoval 21,8 milióna eur, v roku 2022 to Unimedia odhaduje na 20,8 milióna.

Outdoor by si mal polepšiť o 2,5%, čo na návrat k číslam spred pandémie takisto nestačí. Veľkosťou však outdoor tesne predbehne rádio, ktorému mediálna agentúra predikuje 2,5-percentný pokles.

Z 360 tisíc eur na pol milióna si v roku 2022 polepší kinoreklama. Podobne ako v prípade outdooru a printu však ani kiná nedosiahnu objemy ako pred nástupom covidu 19.

Prognóza reklamných výdavkov na rok 2022 (v eurách)

Mediatyp 2022 Posun 2022 vs. 21 Posun 2022 vs. 21 [%]
TV 179 500 000 +7 100 000 +4,1%
Online 170 000 000 +9 600 000 +6,0%
Print 20 800 000 -1 000 000 -5,0%
Outdoor 17 700 000 + 400 000 +2,5%
Rádio 16 900 000 - 470 000 -2,5%
Kino  500 000 + 140 000 +25,0%
Spolu 405 300 000 +15 700 000 +4,0%

Zdroj: Unimedia

Podiely mediatypov na reklamnom trhu v roku 2022

Zdroj: Unimedia

Zdroj: Unimedia

Zdroj: Unimedia

Veľkosť slovenského reklamného trhu 2016 – 2022 (tis. euro)

Mediatyp 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
TV 144 600 154 800 160 500 165 300 159 900 172 400 179 500
Online 103 600 110 300 118 500 126 300 132 600 160 400 170 000
Print 35 800 33 500 31 200 29 600 22 400 21 800 20 800
Outdoor 26 600 27 400 28 600 29 600 19 700 17 300 17 700
Rádio 17 600 17 300 18 300 18 700 17 100 17 370 16 900
Kino 1 500 1 600 1 700 1 700  400  360  500
Spolu 329 700 344 900 358 700 371 200 352 100 389 600 405 300

Zdroj: Unimedia

Pozn.: Autor pracuje ve skupině Canal+