Natáčení filmů i reklamy v Praze od roku 2023 podraží

pondělí, 24. ledna 2022, 15:40 Reklama MediaGuru

Zástupci hlavního města a asociace APA se shodli na navýšení ceny nájmu u většiny lokací o 50 % pro natáčení většího rozsahu, pro malá natáčení zůstává zachována stávající cena.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Pražští radní schválili v pondělí nové Podmínky natáčení filmů a reklam na území hlavního města Prahy, které začnou platit od 1. ledna 2023. K aktualizaci podmínek Praha přistoupila s ohledem na všeobecný nárůst cen a upravila ustanovení o cenách nájmu pro účely natáčení u většiny lokací. Stávající pravidla platí od roku 2003.

„Po vzájemné dohodě s Asociací producentů v audiovizi jsme přistoupili v oblasti filmu a reklamy k mírnému zvýšení nájemného, a to především pro oblast Pražské památkové rezervace, kde je navýšení především u velkých záborů na 300 m². Samostatnou kapitolou jsou atraktivní Staroměstské náměstí a Karlův most, kde jsou ceny podstatně vyšší. Také jsme upravili podmínky natáčení dokumentárních filmů, jelikož i tento druh filmu chceme podporovat a jsme si vědomí toho, že se nejedná o finančně návratné projekty. U dokumentárních filmů tedy stanovíme pouze symbolickou cenu. Zároveň chceme vyjít filmařům vstříc, a proto jsme se rozhodli vytvořit tzv. zelené pointy, aby nedocházelo k zátěži na životní prostředí,“ uvedl radní hl. m. Prahy Jan Chabr.

Původním záměrem bylo změnit podmínky od 1. ledna 2022, město se nakonec s APA dohodlo na konsenzu a nové podmínky začnou platit až od roku 2023. 

Zúčastněné strany se shodly na navýšení ceny nájmu u většiny lokací o 50 % pro natáčení většího rozsahu, pro malá natáčení zůstává zachována stávající cena. K výraznějšímu nárůstu cen za pronájem veřejných prostranství tak dochází jen u exponovaných lokací typu Staroměstské náměstí či Karlův most. Podle dohody bude Magistrát hl. m. Prahy spolupracovat s Asociací producentů v audiovizi na koncepci umístění tzv. base campů (zázemí pro filmové štáby), které budou moci filmové štáby využívat, včetně předpřipraveného elektrického připojení bez nutnosti dovezení agregátů, a zároveň se odlehčí zatížení rezidentů omezením parkovacích stání v případě natáčení.

„Lokace v rámci metropole jsou pro filmové štáby velmi důležité a činí Prahu zajímavou i pro zahraniční štáby. Filmový průmysl je zároveň pro Prahu důležitým odvětvím, které kromě pronájmů lokací přináší odběr zboží a služeb tzv. nefilmového charakteru. Šedesát procent nákladů na výrobu audiovizuálních děl totiž není čistě filmových, zahrnuje například pronájem hotelů a využívání služeb restaurací, dopravy či drobných řemeslníků. Spolupráce filmových štábů s magistrátem je tak oboustranně prospěšná, její pokračování přináší další výzvy a věříme, že povede k větší spokojenosti jak na straně rezidentů, tak i filmařů,“ říká Magdaléna Králová, výkonná ředitelka APA.

Nájemné za účelem filmování ke komerčním účelům:

  • a) pro malá natáčení se záborem do 300 m²: na jedné lokaci (tj. v ulici nebo uličním bloku) - na území Pražské památkové rezervace 10,- Kč/m²/den (vyjma Staroměstského a Václavského náměstí a Karlova mostu) a na veřejném prostranství mimo území Pražské památkové rezervace 5,- Kč/m²/den
  • b) pro natáčení se záborem nad 300 m²: na jedné lokaci (tj. v ulici nebo uličním bloku) - na území Pražské památkové rezervace 15,- Kč/m²/den (vyjma Staroměstského a Václavského náměstí a Karlova mostu) a na veřejném prostranství mimo území Pražské památkové rezervace 7,50 Kč/m²/den
  • c) na Staroměstském náměstí ve výši 180.000,- Kč za každý i započatý natáčecí den (24 hodin), zábor pro přípravné a odklízecí práce je stanoven ve výši 100,- Kč za 1 m² za každý i započatý den
  • d) na Václavském náměstí ve výši 100,- Kč za 1 m2 za každý i započatý den. V případě parkování za účelem natáčení v objektech na Václavském náměstí ve výši 20,- Kč za 1 m² za každý i započatý den
  • e) na Karlově mostě ve výši 250.000,- Kč za každý i započatý natáčecí den, zábor pro přípravné a odklízecí práce je stanoven ve výši 100,- Kč za 1 m² za každý i započatý den. Kromě tohoto nájemného je účtován městskou částí Praha 1 paušální poplatek 250.000,- Kč za den
  • f) natáčení dokumentární formou na veřejném prostranství, ve výši 2.000,- Kč/den

-mav-